Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • SOŠ Snina na „ Dni polície 2017“ v Prešove

  17. 9. 2017

  Dňa 14.09.2017 sa žiaci SOŠ Snina, novootvoreného odboru „ochrana osôb a majetku“ zúčastnili Dňa polície v Prešove. Pred mestskou športovou halou naši žiaci, ako aj široká verejnosť mali možnosť vidieť  a reálne zažiť pôsobenie  polície pri rôznych činnostiach. Všetko sa začalo vystúpením hudby policajného zboru, ktorá všetkých naladila na tú správnu vlnovú dĺžku. Program pokračoval ukážkou práce polície pri zásahoch na služobných koňoch. Následne program pokračoval dlho očakávaným zásahom špeciálnej jednotky Policajného zboru SR, ktorá mala náročnú úlohu pri oslobodzovaní rukojemníkov po prepade banky. Činnosť bola  realizovaná zo vzduchu zlaňovaním z vrtuľníka, ako aj zo zeme a následne sme mali možnosť vidieť prácu policajného vyjednávača v reálnej akcii. Nechýbalo ani zneškodnenie nastraženej nálože pyrotechnikmi policajného zboru.

  Naši žiaci si mohli zároveň prezrieť statickú ukážku techniky a zbraní, dynamické ukážky, boj zblízka. Program vyvrcholil exhibíciou Romana Voláka a jeho skupiny. Počas svojho vystúpenia Roman Volák odovzdal jednému šťastlivcovi zlatú medailu z majstrovstiev sveta v karate.

  Z danej akcie sme si odniesli mnoho zážitkov a veríme,  že aj obrovskú motiváciu do štúdia v našom novom odbore „ochrana osôb a majetku“.

 • Tatarčané pirohy študentov Strednej odbornej školy

  17. 9. 2017

              V rámci podujatia Dni Sniny sa dňa 17. septembra 2017 konala súťaž Sninské „tatarčané“ pirohy venovaná 700. výročiu mesta Snina. Podujatie bolo usporiadané Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine a konalo sa pod záštitou primátora mesta Snina Ing. Štefana Milovčíka. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa súťaž konala v priestoroch parku pri sninskom kaštieli.

              Študenti Strednej odbornej školy sa podujatia zúčastnili v trojčlennom družstve, v zložení študentiek odboru kuchár Nikola Bednárová, Floriána Ožvoldová a Alžbeta Ožvoldová. Súťažiace si zmerali sily s ďalšími štyrmi družstvami: Jednotou dôchodcov Slovenska – MsO Snina, Zväzom telesne postihnutých Snina, MO Úniou žien Slovenska Snina a Jednotou dôchodcov ZO Belá nad Cirochou. Po uvarení pirohov v parákoch v kotlíkoch nad priamym ohňom a po ich omastení, porota bodovo ohodnotila ich vzhľad a chuť. Pirohy boli plnené ľubovoľnou plnkou, ktorú si súťažiace družstvá mohli pripraviť doma. Nasledovala verejná ochutnávka tatarčaných pirohov, ktorými sa mohli ponúknuť všetci návštevníci podujatia. Okrem chutných pirohov nechýbalo v parku povzbudzovanie jednotlivých družstiev divákmi, ale aj smiech a dobrá nálada. Sme radi, že sa v dnešnej dobe nezabúda na naše tradičné jedlá a veríme, že študentky Strednej odbornej školy v Snine obohatili súťaž svojou účasťou.

  Mgr. Anna Kosťunová,    MOV

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Organizácia školského roka

  1. 9. 2017

  Školský rok sa začína 1. septembra 2017.

  Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

  jesenné:           Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  27. október 2017 (piatok)
                           Termín prázdnin:  30. október – 31. október 2017
                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2017 (štvrtok)

   

  vianočné          Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  22. december 2017 (piatok)
                           Termín prázdnin:  23. december 2017 – 5. január 2018
                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2018 (pondelok)

   

  polročné          Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  1. február 2018 (štvrtok)                                 
                           Termín prázdnin:  2. február 2018 (piatok)
                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 5. február 2018 (pondelok)

   

  jarné                 Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  23. február 2018 (piatok)                                
                           Termín prázdnin:  26. február – 2. marec 2018
                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 5. marec 2018 (pondelok)

   

  veľkonočné     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  28. marec 2018 (streda)                                   
                           Termín prázdnin:  29. marec – 3. apríl 2018
                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 4. apríl 2018 (streda)

   

  letné                 Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  29. jún 2018 (piatok)                                         
                           Termín prázdnin:  2. júl – 31. august 2018
                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. september 2018 (pondelok)

   

 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2017/2018

  28. 8. 2017

  Slávnostné otvorenie šk. r. 2017/2018 sa uskutoční dňa

  4. septembra 2017 (pondelok) o  9.00 h  pre žiakov všetkých študijných a učebných odborov v spoločenskej miestnosti školského internátu SOŠ Snina.

  Nástup na ubytovanie v školskom internáte je v nedeľu 3. septembra 2017 od 15.00 h do 20.00 h.

                                                                       

 • Voľné pracovné miesta

  Riaditeľ Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  prijme do pracovného pomeru:

  ·         učiteľa/ku predmetu slovenského jazyka a literatúry,

  ·         učiteľa/ku predmetu špeciálna telesná  výchova,

  ·         učiteľa/ku predmetu bezpečnostné informačné technológie a ochrana objektov,

  ·         učiteľa/ku predmetu bezpečnostná činnosť a manažérstvo bezpečnostných systémov.

   

  Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú od 1.09.2017,
  • pracovný úväzok v hod./týždeň - 9 hodín týždenne – učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry,
  • pracovný úväzok v hod./týždeň - 6 hodín týždenne – učiteľ/ka špeciálnej telesnej výchovy ( vedomosti a zručnosti z oblasti pohybu a športu, bojových umení a ochrany osôb...),
  • pracovný úväzok v hod./týždeň – 1 hodna týždenne – učiteľ/ka predmetu bezpečnostná činnosť a manažérstvo bezpečnostných systémov (bezpečnostné systémy, projektovanie systémov, informačné zabezpečenie riadenia bezpečnostného systému...),
  • pracovný úväzok v hod./týždeň – 1,5 hodín týždenne – učiteľ/ka predmetu bezpečnostné informačné technológie a ochrana objektov (ovládanie technických prostriedkov pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany objektov...).
   

  Požadovaná kvalifikácia (podľa  (podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.)

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  v súlade s kvalifikačnými predpokladmi pre daný predmet.

   

  Ďalšie požiadavky:

  • znalosť práce s PC,   
  • komunikatívnosť,
  • spoločenský rozhľad,
  • samostatnosť.

   

  Požadované doklady:

  •   žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  •   profesijný životopis,
  •   doklady o vzdelaní,
  •   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  - platí len pre prijatých uchádzačov,
  •   súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   

  Termín podania žiadosti:

  Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie OOaM“ doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 25. augusta  2017 do 13 ,00 h. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. augusta 2017 o 14:00 v budove školy.

  Adresa školy:

  Stredná odborná škola 

  Sládkovičova 2723/120

  069 27 Snina

  Kontakt:

   tel.: 0907996915 

   email: soup@stonline.sk

 • 6. 6. 2017

  Do galérie Maturita 2017 boli pridané fotografie.

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného POMATURITNÉHO ŠTÚDIA

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného POMATURITNÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2017/2018
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Prijímacie konanie do prvého ročníka denného pomaturitného špecializačného štúdia 6332 Q  daňové služby pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  V školskom roku 2017/2018 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné pomaturitné špecializačné dvojročné štúdium absolventov všetkých študijných odborov 63; 64 nasledovne:

  - študijný odbor 6332 Q  daňové služby                                                   20 žiakov/1 trieda.       

  Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy: do 31. mája 2017
  Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu: do 31. júla 2017

  Termín prijímacieho konania:

  Prvý termín:    26. júna 2017,
  Druhý termín: 25. augusta 2017.

  Kritéria pre prijatie do pomaturitného štúdia:

      - úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v štud. odb. 63; 64

        (kópia maturitného vysvedčenia),
      - dodržanie termínu doručenia prihlášky.

  Forma a obsah: bez prijímacích skúšok.

  Tlačivá prihlášok sú k dispozícii u zástupcov riaditeľa školy.

  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke: http://zsssnina.edupage.sk

   

  V Snine 27. 04. 2017                                                                       

                                                                            Ing. Štefan   I v a n,  riaditeľ SOŠ

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA

  27. 4. 2017

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2017/2018
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Prijímacie konanie do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

   

  V školskom roku 2017/2018 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné nadstavbové štúdium (dĺžka
  štúdia 2 roky) do týchto odborov:

      - študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie                          12 žiakov,

      - študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika                                7 žiakov,

      - študijný odbor 3757 L dopravná prevádzka                            12 žiakov.        

  Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy: do 31. mája 2017.

  Termín prijímacieho konania:

  Prvý termín:    26. júna 2017,
  Druhý termín: 25. augusta 2017.

  Kritéria pre prijatie do nadstavbového štúdia:

  - úspešné ukončenie zodpovedajúceho učebného odboru,
  - získanie výučného listu (fotokópia výučného listu je podmienkou),
  - zdravotná spôsobilosť.

  Forma a obsah: bez prijímacích skúšok.

  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke: http://zsssnina.edupage.sk

  V Snine 27. 04. 2017                                                            

                                                                     Ing. Štefan   I v a n,  riaditeľ SOŠ

 • Výsledky talentových prijímacích skúšok

  31. 3. 2017
  Výsledky talentových prijímacích skúšok pre šk. rok 2017/2018
                   
  Poradové číslo Odbor Kód žiaka Priemer ZS Body za priemer Body za psychotesty Body za telesnú zdatnosť Body celkom Kód rozhodnutia
    1. 9245M TAL0371     1.35 45  42.00  34.00   121.00 PT
    2. 9245M TAL8120     1.07 50  39.00  31.00   120.00 PT
    3. 9245M TAL3483     1.40 45  42.00  31.00   118.00 PT
    4. 9245M TAL7280     1.69 35  40.00  39.00   114.00 PT
    5. 9245M TAL8132     1.58 40  39.00  32.00   111.00 PT
    6. 9245M TAL5863     1.51 40  33.00  37.00   110.00 PT
    7. 9245M TAL0508     1.76 35  33.00  42.00   110.00 PT
    8. 9245M TAL0479     1.17 50  29.00  30.00   109.00 PT
    9. 9245M TAL7015     1.35 45  33.00  29.00   107.00 PT
   10. 9245M TAL7441     1.83 30  35.00  42.00   107.00 PT
   11. 9245M TAL1490     1.42 40  35.00  31.00   106.00 PT
   12. 9245M TAL8505     1.58 40  39.00  27.00   106.00 PT
   13. 9245M TAL2725     1.56 40  36.00  29.00   105.00 PT
   14. 9245M TAL7630     2.38 20  37.00  47.00   104.00 PT
   15. 9245M TAL7717     1.73 35  41.00  27.00   103.00 PT
   16. 9245M TAL7046     1.91 30  35.00  36.00   101.00 PT
   17. 9245M TAL5971     2.08 25  31.00  38.00    94.00 PT
   18. 9245M TAL2391     2.48 15  37.00  41.00    93.00 PT
   19. 9245M TAL1552     2.02 25  34.00  31.00    90.00 PT
   20. 9245M TAL3887     2.21 20  36.00  34.00    90.00 PT
   21. 9245M TAL0907     2.44 15  37.00  36.00    88.00 PT
   22. 9245M TAL4423     2.91 5  39.00  42.00    86.00 PT
   23. 9245M TAL7502     2.24 20  38.00  27.00    85.00 PT
   24. 9245M TAL7900     2.58 15  31.00  39.00    85.00 PT
   25. 9245M TAL2934     3.00 5  35.00  44.00    84.00 PT
   26. 9245M TAL6931     2.70 10  33.00  39.00    82.00 PT
   27. 9245M TAL7888     2.71 10  36.00  36.00    82.00 PT
   28. 9245M TAL6153     2.29 20  33.00  27.00    80.00 PT
   29. 9245M TAL1810     2.51 15  28.00  37.00    80.00 PT
   30. 9245M TAL8699     2.65 10  28.00  42.00    80.00 TM
   31. 9245M TAL9959     2.59 15  36.00  27.00    78.00 TM
   32. 9245M TAL4633     2.85 5  36.00  35.00    76.00 TM
   33. 9245M TAL2591     3.00 5  35.00  34.00    74.00 TM
   34. 9245M TAL6872     3.38 0  29.00  44.00    73.00 TM
   35. 9245M TAL6926     2.16 25  38.00   0.00    63.00 náhr. termín
   36. 9245M TAL2606     3.12 0  35.00  27.00    62.00 TM
   37. 9245M TAL5157     2.67 10  44.00   0.00    54.00 náhr. termín
   38. 9245M TAL8785     2.17 20  26.00  34.00    80.00 TN
   39. 9245M TAL2570     1.81 30  24.00  22.00    76.00 TN
   40. 9245M TAL2037     2.28 20  20.00  30.00    70.00 TN
   41. 9245M TAL4999     2.72 10  37.00  23.00    70.00 TN
   42. 9245M TAL6233     3.05 0  23.00  47.00    70.00 TN
   43. 9245M TAL2070     2.51 15  29.00  15.00    59.00 TN
   44. 9245M TAL3254     3.05 0  34.00  21.00    55.00 TN
   45. 9245M TAL8569     2.64 10  26.00   0.00    36.00 TN
   46. 9245M TAL6607     3.21 0   0.00   0.00     0.00 TC
                   
                   
  Vysvetlivky: PT prijatý(á)            
    TM neprijatý(á) pre nedostatok miesta        
    TN neprijatý(á) - nesplnil podmienky prijímacieho konania      
    TC nezúčastnil sa PS            
                   
                   
  Zápis prijatých žiakov sa uskutoční od 4. apríla  2017 do 12. apríla 2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v riaditeľni školy.  Na zápis donesie zákonný zástupca zápisný lístok.
                   
 • 29. 3. 2017

  Do galérie Deň učiteľov 2017 boli pridané fotografie.

 • PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018 - ostatné odbory

  15. 3. 2017

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ,   Sládkovičova 2723/120,  069 27  SNINA

   

  PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018

  V zmysle  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 55/2016 zo dňa 25.10.2016, riaditeľ SOŠ  určuje  tieto podmienky prijímacieho konania: 

  I. Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka:

      a) š t u d i j n é   o d b o r y :   (dĺžka štúdia 4 roky)  1 trieda

  6317 M  obchodná akadémia                                                10 žiakov       

       b) u č e b n é   o d b o r y :   (dĺžka štúdia 3 roky) 2 tried

  2423 H  nástrojár                                                                 8 žiakov

  2433 H  obrábač kovov                                                        8 žiakov         

  2487 H 01  autoopravár – mechanik                                    15 žiakov

  2964 H cukrár                                                                      8 žiakov

  6456 H kaderník                                                                  8 žiakov

  6445 H kuchár                                                                   15 žiakov           

   

  II. Termíny konania prijímacích skúšok - 1. kolo:
      1. termín  - 9. máj 2017 (utorok)
      2. termín  - 11. máj 2017 (štvrtok)

   

          O tom, či sa na škole vykoná ďalšia prijímacia skúška na nenaplnený počet miest, rozhodne riaditeľ školy do 6. júna 2017.

          Druhé kolo prijímacích pohovorov bude 20. júna 2017 (utorok).

   

  III. Kritériá prijatia na štúdium platné pre študijné a učebné odbory

   

  ŠTUDIJNÉ ODBORY

   

  • Prijatý bez prijímacej skúšky bude uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy (Testovanie 9-2017) dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (v zmysle § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.).

   

  • Uchádzač, ktorý nespĺňa hore uvedené kritérium, bude zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za:
  • výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika)- maximálne 50 bodov,
  • prospech v základnej škole podľa Tabuľky 1 – maximálne 100 bodov,
  • celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 2017 (Testovanie 9-2017) podľa Tabuľky 2 maximálne 50 bodov,
  • za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach súvisiacich so zvoleným študijným odborom (M, SJL, CJ)  - maximálne 10 bodov.

   

  Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak v prijímacom konaní pre študijné odbory je 210 bodov.

   

  • Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - obsahujú úlohy, ktoré sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Uchádzač môže v súčte získať za každý predmet maximálne 25 bodov, spolu za prijímacie skúšky 50 bodov.

   

  • Z každého predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, matematika) musí uchádzač dosiahnuť minimálne 25% bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne! Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.

   

   

  UČEBNÉ ODBORY

  • Riaditeľ SOŠ prijme do všetkých učebných odborov uchádzačov bez prijímacích skúšok na základe poradia zostaveného z celkového prospechového priemeru známok v 6. až 9. ročníku ZŠ a výsledkov celoslovenského testovania žiakov TESTOVANIE 9 - 2017. Za prospechový priemer každý žiak(-čka) môže získať body podľa Tabuľky 1 (max. 100 bodov) a za výsledky TESTOVANIA 9 - 2017 podľa Tabuľky 2 (max. 25 bodov za každý predmet). Za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach súvisiacich so zvoleným učebným odborom (M, SJL, CJ) - maximálne 10 bodov.

   

  Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak v prijímacom  konaní pre učebné  odbory je 160 bodov.

  • Kritériám vyhovejú žiaci, ktorí sú umiestnení vo výsledkovej listine do poradového čísla zhodného s určeným počtom prijímaných žiakov v jednotlivých učebných odboroch.

   

  SPOLOČNÉ USTANOVENIA

  1. V prípade rovnosti bodov budú mať prednosť uchádzači:

  - podľa § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z.z.  prijme riaditeľ SOŠ prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú
    pracovnú schopnosť,

  - ktorí sa zúčastnili predmetových olympiád súvisiacich so zvoleným študijným odborom (M, SJL, CJ)
    a získajú body naviac – maximálne 10 bodov:
                          - riešiteľ okresného kola                    1 bod
                          - umiestnenie v okresnom kole          2 body
                          - riešiteľ vyššieho kola                       3 body
                          - umiestnenie vo vyššom kole            5 bodov

   

  Tabuľka 1

   

   

  Tabuľka 2

   

   

   

   

   

   

   

   

  Priemer známok

   

  TESTOVANIE 9 – 2013

  od

  Do

  Body

   

  Od

  do

  body

  1,00

  1,20

  100

   

  100 %

  89,50 %

  25

  1,21

  1,40

  95

   

  89,49 %

  79,50 %

  23

  1,41

  1,60

  90

   

  79,49 %

  69,50 %

  21

  1,61

  1,80

  85

   

  69,49 %

  59,50 %

  19

  1,81

  2,00

  80

   

  59,49 %

  49,50 %

  17

  2,01

  2,20

  75

   

  49,49 %

  39,50 %

  15

  2,21

  2,40

  70

   

  39,49 %

  29,50 %

  13

  2,41

  2,60

  65

   

  29,49 %

  19,50 %

  11

  2,61

  2,80

  60

   

  19,49 %

  9,50 %

  9

  2,81

  3,00

  55

   

  9,49 %

  0,00 %

  0

  3,01

  3,20

  50

   

   

   

   

  3,21

  3,40

  40

   

   

   

   

  3,41

  3,60

  30

   

   

   

   

  3,61

  3,80

  20

   

   

   

   

  3,81

  4,00

  10

   

   

   

   

  4,01

  4,20

  5

   

   

   

   

  4,21

  4,40

  0

   

   

   

   

   

   

  1. V každom ročníku za zníženú známku zo správania na stupeň 2 – odpočítava sa 5 bodov, za zníženú známku zo správania na stupeň 3 – odpočítava sa 10 bodov a za zníženú známku zo správania na stupeň 4 – odpočítava sa 15 bodov .

   

  1. Študijné odbory: Žiak  a zákonný zástupca sa v čase konania prijímacích skúšok dostavia do školy.

  Učebné odbory: Žiak a zákonný zástupca sa dostavia do školy za účelom obdržania ústnych a písomných pokynov, potrebných pre materiálne vybavenie žiaka v jednotlivých učebných odboroch.

   

  1. Riaditeľ SOŠ rozhodne o prijatí – neprijatí  žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií vyhodnotených prijímacou komisiou. Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy.

   

  1. Zákonný zástupca žiaka sa zúčastní zápisu prijatých uchádzačov, ktorým bude termín, miesto a spôsob zápisu doručený spolu s rozhodnutím o prijatí.

   

  IV. Navýšenie počtu prijatých žiakov:

        Prijímacia komisia navýši počet prijatých žiakov do jednotlivých študijných a učebných odborov ( ak záujem prevyšuje  plán výkonov v danom odbore) v prípade, že niektoré učebné alebo študijné odbory nebudú naplnené. Stredná odborná škola Snina zachová celkový počet tried podľa plánu výkonov školy (3 triedy) schváleného zriaďovateľom.          

   

       Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 boli schválené radou školy dňa  07. 03. 2017 a pedagogickou radou dňa 27. 02. 2017.

   

  V Snine 7. 03. 2017                                                                          Ing. Štefan   I v a n

                                                                                                                 Riaditeľ SOŠ

 • 3. 3. 2017

  Do galérie Erasmus+ Miláno 2017 boli pridané fotografie.

 • PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018 - talentové skúšky

  20. 1. 2017

  PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018

    Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 19.1.2017 a podľa § 65 ods. 3 a § 105 ods. 1 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje kritériá talentových skúšok pre školský rok 2017/2018.

   

  I. Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka:

      a) š t u d i j n ý   o d b o r :   (dĺžka štúdia 4 roky)  1 trieda
           9245M     ochrana osôb a majetku                                                       21 žiakov
   

  II. Termíny konania prijímacích skúšok         -   1. termín        29. marec 2017 (streda)

                                                                        -  2. termín         30. marec 2017 (štvrtok)
     

  Náhradný termín talentových skúšok – 11. apríl 2017 (utorok)

  Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť talentových skúšok v riadnych termínoch.

   

    III. Kritériá  pre prijatie na štúdium platné pre študijný odbor  9245 ochrana osôb a majetku

  1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  2. Známka zo správania za 8. – 9. ročník (veľmi dobré/1)
  3. Vyhovujúci prospech, dávajúci predpoklady pre zvládnutie štvorročného študijného odboru
  4. V zákonne stanovenom termíne (do 20. februára 2017) podať riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu riaditeľovi základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje
  5. Účasť na športovom podujatí (celoslovenské kolo, krajské kolo), doložiť kópiu diplomu
  6. Umiestnenie v športovej  súťaži (1. – 3. miesto v celoslovenskom kole a v krajskom kole), doložiť kópiu diplomu
  7. Výsledky talentových skúšok (všeobecné pohybové schopnosti a séria psychotestov)
  8. Vyhovujúci zdravotný stav uchádzača potvrdený dorastovým lekárom na prihláške k štúdiu

   

  IV. Talentové skúšky pozostávajú zo série psychotestov a overenie špeciálnych pohybových schopností

  A/ Psychotesty používané na talentových skúškach na SOŠ Snina obsahujú tieto časti:

  1. pozornostný test
  2. inteligenčný test
  3. osobnostný dotazník

   

  Zo súhrnu batérie psychotestov musí žiak splniť limit 27 bodov z celkového počtu 50 bodov, v opačnom prípade nie je možné žiaka prijať na štúdium v danom odbore.

   

  B/ Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium:

  Diagnostika silových schopností

  1. sed – ľah za 30 sekúnd
  2. výdrž v zhybe

    

  Diagnostika odrazových schopností (výbušnosti)

  1. skok do diaľky z miesta

   

   Diagnostika rýchlostných schopností

  1. člnkový beh 4 x 10 m

   

   Diagnostika vytrvalostných schopností

  1. vytrvalostný člnkový beh (Beep test) alebo 12 minútový beh /podľa podmienok počasia/

   

  Zo súhrnu batérie telovýchovných testov musí žiak splniť limit 27 bodov z celkového počtu 50 bodov, v opačnom prípade nie je možné žiaka prijať na štúdium v danom odbore.

   

  V. Rozhodovanie o prijatí

  1. Na základe súčtu bodových výsledkov jednotlivých zložiek prijímacích talentových skúšok bude určené poradie uchádzačov. Uchádzači, ktorí sa umiestnia na 1. – 21. mieste, budú prijatí do 1. ročníka s účinnosťou od 1. septembra 2017.
  1. Prípadnú neúčasť na prijímacích talentových skúškach z vážnych dôvodov /ochorenie, pobyt        v zahraničí/, je potrebné písomne oznámiť najneskôr do 8.00 hod. počas prezentácie dňa 29. marca 2017. V zmysle znenia § 66, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bude znížený počet prijatých uchádzačov o počet ospravedlnených neprítomných žiakov, ktorí vykonajú prijímacie pohovory v náhradnom termíne. Celkový počet prijatých uchádzačov sa doplní až po absolvovaní náhradného termínu na počet 21.
  1. Riaditeľ školy ihneď po vyhodnotení prijímacích talentových skúšok zašle preukázateľným spôsobom zákonným zástupcom uchádzačov príslušné rozhodnutie. Ku kladnému rozhodnutiu priloží pozvánku na zápis na štúdium.
  1. Prijímacia komisia navýši počet prijatých žiakov do jednotlivých študijných a učebných odborov (ak záujem prevyšuje  plán výkonov v danom odbore) v prípade, že niektoré učebné alebo študijné odbory nebudú naplnené. Stredná odborná škola Snina zachová celkový počet tried podľa plánu výkonov školy (1 trieda – študijný odbor 9245 M ochrana osôb a majetku, 31 žiakov) schváleného zriaďovateľom.           

   

  V Snine 19. 1. 2017                                                                          Ing. Štefan   I v a n,  riaditeľ SOŠ

   

  Prílohy:

   

  Bodové hodnotenie za účasť v súťažiach, počíta sa iba raz

  Účasť na súťaži

  Body

  Celoslovenské kolo

  3

  Krajské kolo

  1

   

  Bodové hodnotenie za umiestnenie v súťažiach, počíta sa iba raz

  Umiestnenie na súťaži

  1. miesto

  2. miesto

  3. miesto

  Celoslovenské kolo

  5

  3

  1

  Krajské kolo

  3

  2

  1

   

  Bodové hodnotenie za dosiahnutý prospechový priemer (6. – 9. ročník ZŠ)

  Priemer známok

  od

  Do

  Body

  1,00

  1,20

  50

  1,21

  1,40

  45

  1,41

  1,60

  40

  1,61

  1,80

  35

  1,81

  2,00

  30

  2,01

  2,20

  25

  2,21

  2,40

  20

  2,41

  2,60

  15

  2,61

  2,80

  10

  2,81

  3,00

  5

   

  Popis testov telesnej zdatnosti, ich vykonania a hodnotiace kritériá

  Diagnostika silových schopností- sed – ľah za 30 sekúnd

  Pokyny pre meraného: Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo vzdialenosti cca 30 cm, paže spojené  za hlavou (prsty rúk zakliesnené do seba). Na signál vykonať sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 30 s,  (obidvomi lakťami sa dotýkať súhlasných stehien (čo najbližšie kolien) a rukami – prstami alebo pažami sa dotknúť pri každom ľahu podložky, prsty rúk sú neustále zopnuté za hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta).

  Štandardy na hodnotenie testu sed – ľah za 30 s (počty opakovaní)

  Chlapci (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  < 15

  16 – 20

  21 – 27

  28 – 32

  > 32

   

  Dievčatá (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  < 13

  14 – 16

  17 – 25

  26 - 31

  > 31

   

  Diagnostika silových schopností-  výdrž v zhybe

  Pokyny pre testovaného uchádzača: S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom, aby brada bola nad úrovňou hrazdy a pritom aby sa o ňu neopierala. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe udržať čo najdlhšie. Bradou sa nedotýkať hrazdy. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy.

  Chlapci (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  < 3s

  3 – 15s

  16 – 36s

  37 – 60s

  > 60s

   

  Dievčatá (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  < 2

  2 - 5

  6 - 17

  18 - 33

  > 33

   

  Diagnostika odrazových schopností (výbušnosti) - skok do diaľky z miesta

  Pokyny pre testovaného uchádzača: Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, kmih z polodrepu do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2x prúdovou metódou, započítava sa lepší výsledok.

  Štandardy na hodnotenie testu skok do diaľky z miesta [cm]

  Chlapci (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  < 154

  155 - 175

  176 - 210

  211 - 244

  > 244

   

  Dievčatá (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  < 135

  135 - 153

  154 - 183

  184 - 213

  > 213

   

  Diagnostika rýchlostných schopností  - člnkový beh 4 x 10 m

  Pokyny pre testovaného uchádzača: Zaujať polovysoký štart. Na štartový povel examinátora (najlepšie „pripraviť sa – hop“) čo najrýchlejšie treba vybehnúť k protiľahlej méte, obehnúť ju a vrátiť sa tak, aby dráha medzi 2. a 3. úsekom tvorila „osmičku“. Na konci 3. úseku sa už méta neobieha, testovaný uchádzač sa jej iba dotkne rukou a najkrajšou dráhou sa vráti k cieľovej méte, ktorej sa opäť dotkne rukou.

  Štandardy na hodnotenie testu člnkový beh 4 x 10 m (s)

  Chlapci (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  > 12,8

  12,7 – 12,2

  12,1 – 10,7

  10,6 – 9,5

  < 9,5

   

  Dievčatá (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 -15

  > 13,9

  13,8 – 13,1

  13,0 – 11,6

  11,5 – 10,5

  < 10,5

   

  Diagnostika vytrvalostných schopností  - vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

  Pokyny pre testovaného uchádzača: Rýchlosť behu na 20 m úsekoch sa riadi podľa zvukového záznamu. Na začiatku je rýchlosť nízka, postupne sa pravidelne zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu treba ostať na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaný uchádzač 2x za sebou nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel 2 krokov). Na zvukovom zázname je aj číslo prebehnutého úseku, čo pomáha pre správne stanovenie výkonu. Beh sa môže ukončiť aj vtedy, keď by testovaný uchádzač vládal ďalej bežať.

  alebo 12 minútový vytrvalostný beh

  Pokyny pre testovaného uchádzača, štartuje sa na signál , testovaný uchádzač sa za 12 minút snaží ubehnúť čo najdlhšiu vzdialenosť po vymedzenej trati. Štartuje sa z vysokého štartu.

  Chlapci (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  < 2400m

  2400-2500m   

  2510-2600m   

  2610 -2700 m    

  2710-2800m      

   

  Dievčatá (roky) / Body

  0 bodov

  3 bodov

  5 bodov

  7 bodov

  10 bodov

  14 - 15

  < 2200m

  2200-2300m    

  2310-2400m     

  2410-2500m    

  2510-2600m

   

 • 15. 12. 2016

  Do galérie DOD 2016 boli pridané fotografie.

 •  Deň otvorených dverí

  28. 11. 2016

  Stredná odborná škola,  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina 
  Vás pozýva  na  Deň otvorených dverí 
  vo  štvrtok 8. decembra 2016, v čase od 8.00 h do 12.00 h 

  Na tento deň pozývame  všetkých žiakov končiacich ročníkov základných škôl, rodičov a priateľov.

  Program podujatia:
  - otvorenie,
  - predstavenie odborov,
  - prehliadka odborných učební, dielní, školského internátu a jedálne.

  Rodičov a žiakov mimo okresu Snina, ktorí majú záujem o nový študijný odbor 9245M ochrana osôb a majetku pozývame o 10.00 h na prezentáciu odboru.


  Bližšie informácie na tel.: 0907 996915
  http://zsssnina.edupage.sk

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria