Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.OMII.OMI.DSI.NAII.NAI.AII.AIII.AII.DS
Triedny učiteľ: Ing. Miroslava Chalachanová
Zástupca: Ing. Stanislav Baumgartner
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Benjamín Barna autoopravár
3    Jozef Keleš autoopravár
4    Maroš Mitro autoopravár
5    Michal Mitro autoopravár
7    Ondrej Pavlišák autoopravár
8    Radoslav Rosoľanka autoopravár
10    Lukáš Vasko autoopravár
11    Radoslav Dudy Koťo kuchár
17    Jaroslava Mitrová kuchár
18    Alžbeta Ožvoldová kuchár
19    Veronika Petíková kuchár
20    Samir Smajlovič kuchár
22    František Tkáč kuchár
23    Kristína Turbáková kuchár
25    Viktória Červeňáková kaderník
26    Patrik Gunár kuchár
27    Jana Gunárová kaderník
28    Patrícia Hoľanová kaderník
31    Ján Kora kaderník
32    Natália Rosoľanková kaderník
33    Annamária Pandošová kaderník
34    Drahomír Maliňák autoopravár
35    Adriána Kelešová kaderník
36    Silvia Kelešová kaderník
37    Viktória Kerekaničová kaderník
39    Erik Hanc kuchár
40    Vladimír Bindzár autoopravár

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria