Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.DS

Zoznamy žiakov: I.OMII.OMI.DSI.NAII.NAI.AII.AIII.AII.DS
Triedny učiteľ: Ing. Jana Sentivanová
Zástupca: Mgr. Ľudmila Janáková
Odbor: daňové služby
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jana Buriková
2    Marcela Fecurová
3    Samuel Gerboc
4    Alžbeta Gnipová
5    Martin Kapák
6    Jana Kočanová
7    Lucia Kuchárová
8    Petra Psárová
10    Katarína Rabajdová
11    Alžbeta Remešníková
13    Agáta Sičáková
14    Natália Staroňová
15    Milan Švab
17    Jana Židziková
18    Anna Štofiková
19    Jaroslava Vasilišinová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria