Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.OMII.OMI.DSI.NAII.NAI.AII.AIII.AII.DS
Triedny učiteľ: Ing. Milada Ferková
Zástupca: Ing. Stanislav Baumgartner
Počet žiakov: 33, z toho chlapcov: 22 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Jaroslav Čopík autoopravár
2    Tomáš Dický autoopravár
3    Filip Grundza autoopravár
4    Samuel Hreha autoopravár
5    Jakub Hrežík autoopravár
7    Patrik Kapraľ autoopravár
8    Erik Kresila autoopravár
9    Jozef Krešila autoopravár
10    Filip Matiko autoopravár
11    Alex Roško autoopravár
12    Sebastián Roško autoopravár
13    Slavomír Štec autoopravár
14    Peter Šuťak autoopravár
15    Sebastián Telvák autoopravár
16    Michaela Balogová kuchár
17    Timea Bočková kuchár
18    Dávid Demčák kuchár
19    Natália Dudyová kuchár
20    Veronika Ferencová kuchár
21    Šimon Gerboc kuchár
22    Patrik Goroľ kuchár
23    Lukáš Grundza kuchár
24    Diana Gunárová kuchár
25    Stela Charitunová kuchár
26    Patrícia Kelemanová kuchár
27    Kristián Piškanin kuchár
28    Peter Rošič autoopravár
29    Daniel Šarišský kuchár
30    Kristína Telváková kuchár
31    Viktória Telváková kuchár
32    Silvia Vasková kuchár
33    Adriana Vacendáková kuchár
34    Tomáš Maliňák autoopravár

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria