Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Stredná odborná škola v Snine
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Stredná odborná škola v Snine  na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

 

Názov školy:
Stredná odborná škola
Adresa:
Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina
IČO:
0037878247
DIČ:
2021687272
 
 
banka:
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Snina
číslo účtu:
8907000101/5600
 
 
e-mail:
soup@stonline.sk
webové sídlo:
zsssnina.edupage.sk
 
 
tel.:
057 7622493
fax:
057 7580391

 

 

SÚHRNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU

Súhrná správa o zákazkách s nízskou hodnotou 4.Q/2015

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_podla2015.pdf

Súhrná správa o zákazkách s nízskou hodnotou 1.Q/2016

sprava_o_VO2016.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria