Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Stredná odborná škola v Snine
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Stredná odborná škola v Snine  na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

 

Názov školy:
Stredná odborná škola
Adresa:
Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina
IČO:
0037878247
DIČ:
2021687272
 
 
banka:
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Snina
číslo účtu:
8907000101/5600
 
 
e-mail:
ekonom@sos-sv.vucpo.sk
webové sídlo:
zsssnina.edupage.sk
 
 
tel. ekonomický úsek:
0910931069
tel. sekretariat:
0910931065

 

 

SÚHRNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU

Súhrná správa o zákazkách s nízskou hodnotou 4.Q/2015

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_podla2015.pdf

Súhrná správa o zákazkách s nízskou hodnotou 1.Q/2016

sprava_o_VO2016.pdf

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria