Navigácia

Prijímacie konanie

Podmienky prijímacieho konania 2021 talentové skúšky: Podmienky_PS_talent_2021(1).pdf

Podmienky prijímacieho konania 2021 učebné odbory: Podmienky_PS_2021(1).pdf

-------------------------------------------------------------------------------

Podmienky prijímacieho konania 2020 talentové skúšky upravené: Podmienky_PS_talent_2020__upravene_covid_1.pdf

Podmienky prijímacieho konania 2020 učebné odbory:   Podmienky_PS_2020_upravene_covid.pdf

 

 

Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok

 

Riaditeľ SOŠ Snina  vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku - 1 voľné miesto.

Prihlášky uchádzač doručí:
- strednej škole na adresu: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina,
- alebo cez informačný systém základnej školy.

Termín 2. kola: 22. jún 2021.  

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria