Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Dar  Groupe PSA pre žiakov  SOŠ  Snina

  Dar  Groupe PSA pre žiakov  SOŠ  Snina

  Dňa 30. novembra 2018 získala Stredná odborná škola od firmy Groupe PSA Trnava dar – osobné motorové vozidlo značky Citroën  C3, ktoré využijú pedagógovia a žiaci učebného odboru autoopravár-mechanik. Vozidlo výrazne spestrí a zmodernizuje  kvalitu odbornej prípravy žiakov zaradením nových technológií do vyučovania ako sú konektívna navigácia,  ktorá umožňuje vyhnúť sa dopravným zápcham a zlepšiť navádzanie so zobrazovaním vylepšenej kartografie, mirror screen – umožňujúci  pripojiť smartfón a duplikovať jeho obsah na centrálnom displeji, bluetooth  handsfree, využívanie rôznych asistentov jazdy, diagnostiky elektronických zariadení vozidla a pod.

  Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu firmy Groupe PSA a  pánovi Ing. Andrejovi Lukačovičovi za sprostredkovanie daru pre školu.

 • Projekt EUROSCOLA 2019 na SOŠ Snina

  Po štyroch rokoch sa aj Stredná odborná škola opäť zapojila do projektu Euroscola 2019. Naši študenti usilovne pracovali od začiatku školského roka a tému Najdôležitejšie úlohy nového Európskeho parlamentu, ktorými by sa mal zaoberať po Európskych voľbách obsiahli vo viacerých aktivitách.

  Témy, ktoré by v nasledujúcom volebnom období mohol riešiť EP, sú skutočne obsiahle. Ako na besede povedal aj pán minister zahraničných vecí, Miroslav Lajčák, je veľmi náročné vopred stanoviť okruh tém, pretože reálna situácia v Európskej únii sa za štyri roky môže diametrálne zmeniť. Študenti po dôkladnom zvážení aktuálnej problematiky nielen v Európskej únii, ale aj vo svete, považujú za dôležité, aby EP začal riešiť situáciu na Ukrajine – konkrétne ukrajinských študentov, ktorí migrujú na územie Slovenska za účelom štúdia na stredných školách a univerzitách. Základom projektu bola myšlienka pomoci ukrajinským študentom v hesle #weareyoungweareeurope, ktoré vymysleli žiaci druhého ročníka študijného odboru ochrana osôb a majetku.

 • Videohovor s družobnou školou vo Vinohradove na Ukrajine  

  Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnil videohovor medzi žiakmi SOŠ Snina a našej družobnej školy z Ukrajiny vo Vinohradove. Cieľom videoohovoru bolo zistiť, aký záujem majú ukrajinskí študenti o štúdium na Slovensku, ako aj v krajinách Európskej únie a čo očakávajú od štúdia v krajinách EÚ. Ukrajinskí študenti vysoko vyzdvihli lepšie materiálno-technické zabezpečenie našich škôl, slobodu prejavu a pohybu a stav demokracie v porovnaní s Ukrajinou.

 • Návšteva europoslankyne Moniky Smolkovej na pôde SOŠ Snina

  Dňa 23. novembra 2018 navštívila našu školu europoslankyňa Monika Smolková. Hlavným cieľom jej návštevy bola diskusia, v ktorej diskutovali naši žiaci na tému Najdôležitejšie úlohy Európskeho parlamentu, ktorými by sa mal zaoberať po Európskych voľbách 2019. Zameranie nášho projektu sa týkalo najmä ukrajinskej otázky, konkrétne riešenie prechodu ukrajinských študentov na naše územie, ako aj na územie EÚ za účelom štúdia. V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať pani europoslankyni M. Smolkovej, že si aj napriek svojmu nabitému programu a iným povinnostiam našla čas a navštívila školu, a tým podnietila žiakov k inšpiratívnej diskusii a svojimi postrehmi a skúsenosťami urobila pomyslenú bodku v programe Euroscola 2019.

 • Návšteva hraničného prechodu Ubľa

              V pondelok 12.11. 2018 sa žiaci I.OM a niektorí vybraní žiaci zúčastnili návštevy štátnej hranice s Ukrajinou. Cieľom návštevy bolo sa na vlastné oči presvedčiť o tom, aká je skutočná situácia na hraničnom prechode Ubľa. Počas návštevy sme videli naozaj kritickú situáciu, ktorá bola najmä na ukrajinskej strane hranice. Pasová kontrola, prehliadka batožinového priestoru áut a kontrola totožnosti trvali v priemere 2 – 3 hodiny. Aj napriek tomu, že sa colníci  snažili vybavovať jednotlivé kontroly rýchlo, autá čakali v dlhých radoch, ktoré siahali až ďaleko za hraničný prechod.

              Počas návštevy hranice sa nám podarilo natočiť krátke video s ukrajinskou študentkou, ktorá študuje na sninskom gymnáziu. Vo videu nám opisuje svoju cestu a jej trvanie. Podľa jej vlastných skúseností trvá cesta v priemere od 4 – 6 hodín. Avšak niekedy nastane na hranici aj taká situácia, kedy sa čakacia doba predĺži až na 12 hodín. Najvýhodnejšie je podľa nej ísť cez hranicu peši a najmenej áut je počas týždňa v obedňajších hodinách.

 • Exkurzia na štátnej hranici Ubľa – Malyj Bereznyj

             V pondelok 12.11. 2018 sa žiaci I.OM a vybraní žiaci zúčastnili návštevy štátnej hranice s Ukrajinou. Cieľom návštevy bola prehliadka štátnej hranice, ukážka hranice Schengenského priestoru a popis práce colníkov a pracovníkov štátnej hranice.

  Žiaci si vypočuli krátky výklad o náplni práce colníka od policajta, ktorý sprevádzal skupinu našich študentov. Žiaci sa dozvedeli aj to, ako často sa snažia migranti prekročiť hranicu bez platných víz alebo pašovanie tovaru (alkohol, cigarety), ale aj o dôležitosti Schengenského priestoru v rámci integrity krajín Európskej únii. Žiaci mali možnosť vidieť na vlastné oči, ako sa odhaľujú neplatné alebo falošné doklady. V rámci prehliadky colného priestoru, ako aj hraničného priestoru žiaci diskutovali o ukazovateľoch pravosti cestovných dokladov rôznych krajín a štátov.

  Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli presné vymedzenie hranice Schengenu a jej bezpečnostné opatrenia. Vďaka našim zvedavým otázkam sme sa dozvedeli veci a informácie, ktoré nie sú bežne dostupné širokej verejnosti. Na otázku, kedy sa migranti chceli naposledy dostať bez platných cestovných dokladov na územie Schengenu sme dostali odpoveď, že posledný nelegálny prechod bol zaznamenaný minulý mesiac.

 • Hudobný večer na školskom internáte

       Aktivity spojené s projektom Euroscola nemusia byť len politického charakteru. Naši žiaci tento projekt poňali tak, aby si pri ňom užili aj kopec zábavy, spoznali nových ľudí a aj osudy iných ľudí. Po odvetnom volejbalovom turnaji dňa 13.11. 2018 sa študenti ubytovaní na školskom internáte pri SOŠ Snina stretli v školskej klubovni, aby si spríjemnili spevom internátne popoludnie.

      Slovenskí študenti zaspievali pesničku A od PrešovaŠednem sebe na lavočku. Spev bol doprevádzaný hrou na klávesy. Ukrajinskí študenti zaspievali pesničku Pidmanula pidvela a Cervona ruta. Spolupráca slovenských a ukrajinských študentov sa nemusí týkať len samotnej školy, vzdelávania, prípadne rôznych aktivít týkajúcich sa politiky. Tento večer nepoukazoval na rozdiely medzi národnosťami, ale spájal dve veľmi blízke kultúry a mladých ľudí.

             

 • Beseda s europoslankyňou Monikou Smolkovou a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom

  Dňa 8.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili besedy na pôde Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, rektora Prešovskej univerzity Petra Kónyu, ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti Miroslava Lajčáka.

  V dvoch paneloch okrem študentov diskutovali aj europoslankyňa Monika Smolková a štátny tajomník MZV František Ružička. Aj napriek skorému rannému vstávaniu boli žiaci 1.OM a 2.OM aktívni, položili diskutujúcim niekoľko otázok, s ktorými sa potrápil aj pán minister Miroslav Lajčák. Otázky diskutujúcim žiaci zadávali prostredníctvom aplikácie slido.com.

 • Stredná odborná škola v Snine na návšteve Prešovskej univerzity v Prešove

   Len  95 kilometrov od Sniny sa nachádza univerzitné mesto Prešov, ktoré je najbližšie nielen k mestu Snina, ale aj k ukrajinskej hranici. Základom projektu Euroscola 2019
  pre Strednú odbornú školu sa stala myšlienka spolupráce študentov z Ukrajiny a zo Slovenska. Gro nášho projektu je vlastná spoločenská hra EUROKVÍZ, ktorá má preveriť znalosti a vedomosti žiakov týkajúcich sa každodenného života, ale aj Európskej únie a aktuálnej politickej scény.  Otázky v hre sú rozdelené do šiestich kategórií – kuchyňa, tradície, pamiatky, jazyk, bonus a Európska únia.

  Samotné vytvorenie hry nie je až také dôležité – dôležité je posolstvo, ktoré nesie. Na hre EUROKVÍZ sme si v reálnej situácii mohli otestovať našu myšlienku. V priestoroch Prešovskej univerzity sa dňa 14.11. 2018 stretli študenti SOŠ Snina a ukrajinskí vysokoškoláci, aby si zahrali EUROKVÍZ. Celé stretnutie bolo vo vynikajúcej atmosfére, žiaci sa zabavili, ale aj nadobudli nové vedomosti, spoznali nových ľudí a vznikli nové kamarátstva. V troch družstvách (slovenské, ukrajinské a slovensko-ukrajinské) vyhralo slovensko-ukrajinské družstvo. Aj keď sme čakali iný výsledok, víťaz len potvrdil to, že spoločne dokážeme viac a #weareyoungweareeurope. Víťaz dostal symbolickú cenu – tradičné výrobky charakteristické pre Slovensko.

 • Sociologický prieskum o slovensko-ukrajinských vzťahoch

   

  Súčasťou projektu je aj sociologický prieskum v centre mesta Snina. Žiaci SOŠ svoj projekt postavili na myšlienke spolupráce slovenských a ukrajinských študentov. Celý projekt sme postavili na hesle #weareyoungweareeurope.  Študenti vidia zmysel v pomoci Európskej únie ukrajinským študentom kvôli veľkému potenciálu, húževnatosti, šanci na nový a lepší život. Prieskum nebol zameraný na zrušenie hranice Slovenskej republiky a Ukrajiny,
  ani na bezvízový vstup Ukrajincov na územie Európskej únie. Cieľom prieskumu bolo zistiť názor občanov na momentálny stav čakacej doby na štátnej hranici Ubľa. Spoločne vymysleli projekt €urobus – autobusovú linku, ktorá by zabezpečovala dopravu výhradne študentov z Ukrajiny na trase Užhorod – Velkyj Bereznyj – Ubľa – Snina – Humenné – Vranov nad Topľou – Prešov.  Cieľom nápadu €urobus je zníženie čakacej doby na hranici, resp. uprednostnenie pred ostatnou automobilovou dopravou.

  Prieskum zabezpečovalo 9 žiakov a dvaja pedagógovia. Spoločne oslovili 130 respondentov, ktorí vyplnili krátky dotazník a odpovedali na naše otázky. Reakcie ľudí boli zväčša pozitívne, nápad nepovažovali za ohrozenie integrity Slovenskej republiky, ani celkovo Európskej únie. Posledná otvorená otázka dala priestor na vyjadrenie vlastného názoru. Z odpovedí našich respondentov sme si rozšírili obzor, keďže sa dotazníka zúčastnili respondenti rôzneho pohlavia, veku, vzdelania a skúseností.

 • Priateľský volejbalový turnaj v hesle #weareyoungweareeurope

  V rámci projektu Euroscola 2019 zorganizovali študenti SOŠ Snina dňa 24.10. 2018 turnaj s ukrajinskými študentmi. Všetci bývajú na Školskom internáte pri SOŠ. Tento priateľský turnaj bol v hesle #weareyoungweareeurope. Študenti chceli poukázať na priateľské vzťahy s rovesníkmi, ktorí pre šancu na lepšiu budúcnosť odišli študovať do Európskej únie. Jednotlivé družstvá pozostávali z hráčov slovenskej aj ukrajinskej národnosti. Cieľom hry nebola výhra jednej národnosti, ale spolupráca študentov. Celý zápas sa niesol v priateľskej atmosfére, nechýbalo ani sladké občerstvenie a hudba. V závere stretnutia sa žiaci pozdravili typickým volejbalovým potľapkaním rúk. Hráčov počas zápasu hlasno povzbudzovalo publikum a nabudilo ich lepším výkonom.

  O necelé tri týždne neskôr, v utorok 13.11. 2018 sa uskutočnila odveta vo volejbalovom turnaji. Proti sebe nastúpili tie isté družstvá, avšak už s tričkami, ktoré vyrobili študenti II.OM. Na tričkách bol nápis #weareyoungweareeurope, ktorý predstavuje spoluprácu nielen v športe, ale aj reálnom živote.

 • Workshop na pôde Strednej odbornej školy v Snine

              V piatok 15.11. 2018 sa v priestoroch zasadacej miestnosti SOŠ uskutočnil workshop, ktorý zorganizovali študentky II.OM. Program pozostával z dvoch prezentácií o terorizme a migrácii. Workshopu sa zúčastnili študenti I.OM a II.OM. Ako prvá vystúpila študentka II.OM Vanesa Janková s prezentáciou o migrácii v EÚ. Tému si študentka vybrala preto, lebo migrácia je aktuálne dlhodobým problémom EÚ. Prezentácia zahŕňala legálnu a nelegálnu migráciu, azylovú politiku, platnosť víz a európsku migračnú krízu. Ďalej nasledovala prezentácia študentky Natálie Drabovej. Jej prezentácia bola zameraná na problematiku terorizmu, ktorá je hrozbou 21.storočia. Študentka definovala pojem terorizmus a jeho typy, epicentrá vzniku terorizmu a najviac zasiahnuté krajiny. Zamerali sme sa najmä na problematickú situáciu na Ukrajine, ktorá bojuje už niekoľko rokov s terorizmom. Študentky po naštudovaní konkrétnej problematiky priniesli svoj vlastný pohľad na aktuálnu situáciu nielen v EÚ, ale aj vo svete.

              V druhej časti workshopu bola žiakmi II.OM ostatným žiakom školy predstavená hra s názvom EUROKVÍZ, ktorej cieľom je preveriť znalosti a vedomosti študentov slovenskej a ukrajinskej národnosti z otázok týkajúcich sa každodenného života. Otázky sú rozdelené do siedmich kategórií: kuchyňa, tradície, pamiatky, sviatky, jazyk, bonus a Európska únia. Študenti sa zábavnou formou dozvedeli nové informácie a rozšírili si tak svoje poznatky z uvedených tém.

 • Záverečný workshop projektu Finančná gramotnosť

  Dňa 16.11.2018 sa uskutočnil záverečný workshop  k projektu Finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho žiaci  nadstavbového  a pomaturitného špecializačného štúdia daňové služby. Jednotlivé ekonomické vzťahy a ich význam pre život si žiaci osvojovali prostredníctvom prezentácií na témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti a to:

  • plánovanie, príjem a práca
  • finančná zodpovednosť spotrebiteľov
  • sporenie a investovanie

  Tieto nové vedomosti a jednotlivé ekonomické vzťahy využili a zároveň si overili ich fungovanie v praxi prostredníctvom hry Business  Master.

 • Týždeň vedy a techniky

  Dňa 6.11.2018 sme navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach.

  Pri odbornom  výklade lektorky sme prešli stálou expozíciou múzea. Múzeum spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji.

  Slovensko patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska a preto v zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, strojárstvo, elektrotechnika, fyzika, chémia, fotografické a kinematografické prístroje, geodézia a kartografia, hodinárstvo, astronómia.

  Najviac nás však zaujali exponáty z doby našich rodičov a to walkmeny, telefónne búdky a mechanický písací stroj, ktorý sme si aj vyskúšali.

   

  žiaci I.OM

 • Tvoj projekt – dobrý nápad

  Študenti druhého ročníka odboru ochrana osôb a majetku Strednej odbornej školy v Snine, ktorí sú ubytovaní na školskom internáte, sa po prvýkrát zapojili do projektu Dobrý nápad. Vyhlasovateľom tohto projektu je Kresťanskodemokratická mládež Slovenska. Cieľom projektu Dobrý nápad je, aby mladí ľudia, študenti a žiaci akýmkoľvek spôsobom pomáhali iným. Naši študenti si vybrali zariadenie Denného stacionáru v Snine, ktorý je určený predovšetkým mládeži a osobám so zdravotným postihnutím.

  V mesiacoch máj a jún niekoľkokrát navštívili Denný stacionár v Snine. Počas návštev sa zoznámili s novými ľuďmi, lepšie ich spoznali, a tak zabudli na počiatočné obavy a svojou prítomnosťou spríjemnili chvíle ľuďom, ktorí nemajú ľahký osud. Naši študenti si pre mládež v stacionári pripravili rôznorodý program, ktorý odštartoval návštevou Mini ZOO v Snine. Pohladiť, spoznať a nakŕmiť zvieratká bol určite zážitok pre obidve strany.

  Počas ďalšieho stretnutia im druháci pripravili opekačku a mnoho aktivít. Zábava, smiech, maľovanie na tvár, odtláčanie nafarbených rúk na papier, diskotéka, karate a poradová príprava v réžii našich žiakov – program bol skutočne veľmi bohatý. Súčasťou diskotéky bola aj tombola, do ktorej študenti venovali rôzne darčekové predmety ako napr. plyšové hračky, drobnosti, bižutériu  ap.

  Nové zážitky a aj skúsenosti boli zaznamenané vo videu, ktoré bolo odoslané hlavným organizátorom projektu Dobrý nápad. Začiatkom septembra 2018 bol projekt študentov Strednej odbornej školy v Snine vybraný medzi dva najlepšie a študenti budú ocenení. Viac ako výhra ich však tešia nové zážitky, skúsenosti a spomienky, ktoré budú mať navždy uložené v pamätiach.

 • MVCF Košice

  Do galérie MVCF Košice boli pridané fotografie.

 • Deň PSK

  Do galérie Deň PSK boli pridané fotografie.

 • Prezentácia SŠ, Rodičovské združenie

  Do galérie Prezentácia SŠ, Rodičovské združenie boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria