Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Stredná odborná škola, Sládkovičova2723/120, 069 01 Snina

elektronická prihláška na štúdium šk. rok 2021/22 

Záujemcovia o pomaturitné  externé štúdium (6332 Q daňové služby)  v časti Ostatné údaje priložia kópiu vysvedčenia absolvovaného štúdijného odboru (maturitné vysvedčenie).

 

Záujemcovia o nadstavbové denné štúdium (6421 L  spoločné stravovanie, 3757 L dopravná prevádzka) priložia v časti Ostatné údaje kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške, resp. výučný list.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria