Navigácia

Zoznam tried

Názov
III.OM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslava Chalachanová
IV.OM Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marianna Čokinová
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Stašková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Gičová
I.DS Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milada Ferková
I.NA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Sičáková
I.OM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Sentivanová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslav Haburaj
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Alžbeta Pľutová
II.DS Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľuboslav Pčola
II.NA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kubaliaková
II.OM Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Janáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jaroslav Andrejčík
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Lukáčová

© aScAgenda 2022.0.1316 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria