Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Piatok 20. 4. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4529739

Mapa

Novinky

 • Spomienkové video zo zahraničnej stáže v rámci Erasmus+ 2017 z Prahy od nášho žiaka Tibora Žira z učebného odboru autoopravár - mechanik ....ďakujeme.....

 • odbor kód žiaka body body body celkom kód rozhodnutia priemer psychotesty tel. príprava

  1. 9245M TAL4123 50.00 48.00 36.00 145.00 PT

  2. 9245M TAL6419 45.00 40.00 38.00 123.00 PT

  3. 9245M TAL3674 40.00 44.00 34.00 118.00 PT

 • 31. 3. 2018

  PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
  do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019

  V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 62/2017 schváleného dňa 16. októbra 2017, uznesením č. 596/2017, riaditeľ SOŠ určuje tieto podmienky prijímacieho konania:

 • Do galérie Erasmus+ 2018 Praha boli pridané fotografie.

 • Výsledky talentových prijímacích skúšok pre šk. rok 2018/2019

  Odbor Kód žiaka Body Body za Body za Body Kód za priemer psychotesty tel. prip. celkom rozhodnutia

  1. 9245M TAL6160 45.00 46.00 34.00 125.00 PT

  2. 9245M TAL0532 30.00 35.00 45.00 118.00 PT

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria