Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Nedeľa 20. 1. 2019

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4714229

Mapa

Novinky

 • Do galérie Koniec r. 2018 boli pridané fotografie.

 • Nový rok 2019

  Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok) druhým (dolným) týždňom.

 • Dňa 13. decembra 2018 sa v priestoroch SOŠ Snina uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, rodičov a širokú verejnosť. Žiaci a pedagógovia školy si pripravili ukážky jednotlivých predmetov študijného odboru ochrana osôb a majetku a učebných odborov kuchár a autoopravár - mechanik.

  DOD 2018 na SOŠ Snina otvorilo vystúpenie sninskej hudobnej skupiny The Now, ktorá svojím vystúpením spríjemnila chvíle prítomným v školskej telocvični.

  Študijný odbor ochrana osôb a majetku sa prezentoval v telocvični školy. Predmet poradová príprava prezentovali žiaci základnými cvikmi. Predmet nepredstavuje len samotné vykonávanie poradových cvikov, ale vytvára usporiadaný systém výchovného pôsobenia na žiakov. Dôležitou úlohou poradovej prípravy je schopnosť jednotlivca, ako aj kolektívu podriadiť sa svojmu nadriadenému.

 • Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci Strednej odbornej školy v Snine zúčastnili vyhodnotenia projektu „Dobrý nápad“, ktoré sa uskutočnilo v Levoči v priestoroch Gymnázia sv. Františka Assiského. Vyhlasovateľom projektu bola Kresťanskodemokratická mládež Slovenska. Program pozostával z prezentácií výherných projektov a následne aj prezentácie jednotlivých škôl.
  Projekt Dobrý nápad je iniciatíva, ktorej úlohou je inšpirovať a dopomôcť mladým ľuďom pri tvorbe projektov, ktorými chcú prispieť k zlepšeniu svojho okolia a tým pomôcť iným. Naši študenti chceli potešiť ľudí z denného stacionára v Snine a hlavne, chceli byť nápomocní v tom, aby vyčarili úsmev na tvári ľuďom, ktorí nemajú to najcennejšie – zdravie. Súčasťou tímu Jednorožci boli študenti G. Bartková, V. Šimurdová, V. Janková, S. Drapač, T. Bujdoš a E. Pristaš. Spomínaní študenti si odniesli z Levoče 1. miesto a finančnú odmenu vo výške 350€ určenú na ďalšiu realizáciu aktivít projektu. Vďaka projektu mali naši študenti šancu stráviť aspoň pár hodín s ľuďmi, ktorých osud ťažko skúša rôznymi ochoreniami a postihnutiami. Tento čas strávený v dennom stacionári je pre nich veľkým prínosom a každý z nich si uvedomuje cenu zdravia a dôležitosť pomoci iným. Veď všetci sme si rovní, sme rovnocenné ľudské bytosti, ktoré spoločne kráčajú po tej istej planéte. Podať niekomu pomocnú ruku a vyčariť úsmev na tvári a vidieť úprimné iskričky v očiach je najväčšie zadosťučinenie za odvedenú prácu.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria