Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Štvrtok 13. 12. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4690349

Mapa

Novinky

 • Dar  Groupe PSA pre žiakov  SOŠ  Snina

  Dňa 30. novembra 2018 získala Stredná odborná škola od firmy Groupe PSA Trnava dar – osobné motorové vozidlo značky Citroën C3, ktoré využijú pedagógovia a žiaci učebného odboru autoopravár-mechanik. Vozidlo výrazne spestrí a zmodernizuje kvalitu odbornej prípravy žiakov zaradením nových technológií do vyučovania ako sú konektívna navigácia, ktorá umožňuje vyhnúť sa dopravným zápcham a zlepšiť navádzanie so zobrazovaním vylepšenej kartografie, mirror screen – umožňujúci pripojiť smartfón a duplikovať jeho obsah na centrálnom displeji, bluetooth handsfree, využívanie rôznych asistentov jazdy, diagnostiky elektronických zariadení vozidla a pod.

 • Po štyroch rokoch sa aj Stredná odborná škola opäť zapojila do projektu Euroscola 2019. Naši študenti usilovne pracovali od začiatku školského roka a tému Najdôležitejšie úlohy nového Európskeho parlamentu, ktorými by sa mal zaoberať po Európskych voľbách obsiahli vo viacerých aktivitách.

  Témy, ktoré by v nasledujúcom volebnom období mohol riešiť EP, sú skutočne obsiahle. Ako na besede povedal aj pán minister zahraničných vecí, Miroslav Lajčák, je veľmi náročné vopred stanoviť okruh tém, pretože reálna situácia v Európskej únii sa za štyri roky môže diametrálne zmeniť. Študenti po dôkladnom zvážení aktuálnej problematiky nielen v Európskej únii, ale aj vo svete, považujú za dôležité, aby EP začal riešiť situáciu na Ukrajine – konkrétne ukrajinských študentov, ktorí migrujú na územie Slovenska za účelom štúdia na stredných školách a univerzitách. Základom projektu bola myšlienka pomoci ukrajinským študentom v hesle #weareyoungweareeurope, ktoré vymysleli žiaci druhého ročníka študijného odboru ochrana osôb a majetku.

 • Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnil videohovor medzi žiakmi SOŠ Snina a našej družobnej školy z Ukrajiny vo Vinohradove. Cieľom videoohovoru bolo zistiť, aký záujem majú ukrajinskí študenti o štúdium na Slovensku, ako aj v krajinách Európskej únie a čo očakávajú od štúdia v krajinách EÚ. Ukrajinskí študenti vysoko vyzdvihli lepšie materiálno-technické zabezpečenie našich škôl, slobodu prejavu a pohybu a stav demokracie v porovnaní s Ukrajinou.

 • Dňa 23. novembra 2018 navštívila našu školu europoslankyňa Monika Smolková. Hlavným cieľom jej návštevy bola diskusia, v ktorej diskutovali naši žiaci na tému Najdôležitejšie úlohy Európskeho parlamentu, ktorými by sa mal zaoberať po Európskych voľbách 2019. Zameranie nášho projektu sa týkalo najmä ukrajinskej otázky, konkrétne riešenie prechodu ukrajinských študentov na naše územie, ako aj na územie EÚ za účelom štúdia. V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať pani europoslankyni M. Smolkovej, že si aj napriek svojmu nabitému programu a iným povinnostiam našla čas a navštívila školu, a tým podnietila žiakov k inšpiratívnej diskusii a svojimi postrehmi a skúsenosťami urobila pomyslenú bodku v programe Euroscola 2019.

 • V pondelok 12.11. 2018 sa žiaci I.OM a niektorí vybraní žiaci zúčastnili návštevy štátnej hranice s Ukrajinou. Cieľom návštevy bolo sa na vlastné oči presvedčiť o tom, aká je skutočná situácia na hraničnom prechode Ubľa. Počas návštevy sme videli naozaj kritickú situáciu, ktorá bola najmä na ukrajinskej strane hranice. Pasová kontrola, prehliadka batožinového priestoru áut a kontrola totožnosti trvali v priemere 2 – 3 hodiny. Aj napriek tomu, že sa colníci snažili vybavovať jednotlivé kontroly rýchlo, autá čakali v dlhých radoch, ktoré siahali až ďaleko za hraničný prechod.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria