Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Streda 19. 12. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4694699

Mapa

Novinky

 • Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci Strednej odbornej školy v Snine zúčastnili vyhodnotenia projektu „Dobrý nápad“, ktoré sa uskutočnilo v Levoči v priestoroch Gymnázia sv. Františka Assiského. Vyhlasovateľom projektu bola Kresťanskodemokratická mládež Slovenska. Program pozostával z prezentácií výherných projektov a následne aj prezentácie jednotlivých škôl.
  Projekt Dobrý nápad je iniciatíva, ktorej úlohou je inšpirovať a dopomôcť mladým ľuďom pri tvorbe projektov, ktorými chcú prispieť k zlepšeniu svojho okolia a tým pomôcť iným. Naši študenti chceli potešiť ľudí z denného stacionára v Snine a hlavne, chceli byť nápomocní v tom, aby vyčarili úsmev na tvári ľuďom, ktorí nemajú to najcennejšie – zdravie. Súčasťou tímu Jednorožci boli študenti G. Bartková, V. Šimurdová, V. Janková, S. Drapač, T. Bujdoš a E. Pristaš. Spomínaní študenti si odniesli z Levoče 1. miesto a finančnú odmenu vo výške 350€ určenú na ďalšiu realizáciu aktivít projektu. Vďaka projektu mali naši študenti šancu stráviť aspoň pár hodín s ľuďmi, ktorých osud ťažko skúša rôznymi ochoreniami a postihnutiami. Tento čas strávený v dennom stacionári je pre nich veľkým prínosom a každý z nich si uvedomuje cenu zdravia a dôležitosť pomoci iným. Veď všetci sme si rovní, sme rovnocenné ľudské bytosti, ktoré spoločne kráčajú po tej istej planéte. Podať niekomu pomocnú ruku a vyčariť úsmev na tvári a vidieť úprimné iskričky v očiach je najväčšie zadosťučinenie za odvedenú prácu.

 • Do galérie DOD 2018 boli pridané fotografie.

 • Dňa 13. decembra 2018 sme sa zúčastnili súťaže mladých talentov SWEETCUP 2018, ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove. Stretli sa tam žiaci viacerých odborov – v odbore cukrár, kuchár, čašník, predavač a po prvý raz súťažili aj odbory pracovník marketingu a barista. 17. ročník sa niesol v znamení „Vôňa tradícií dnes“ pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. Spoluorganizátormi bol Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, KAFE KŘIŽKA, CAFÉ ART, DEKORO, s.r.o.
  Na súťaži sa za odbor kuchár zúčastnila naša žiačka Kristína Turbáková zo Strednej odbornej školy v Snine, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme. V odbore kuchár pripravila 3 porcie slávnostného dezertu, limit prípravy dezertu bol 25 minút v kuchyni a 20 minút na dokončovanie a zdobenie dezertu na pódiu pred zrakmi porotcov a obecenstva. Hodnotila sa komplexnosť súťažného zadania v súlade s témou, kde podmienkou boli sušené slivky a čokoláda. Žiačka pripravovala dezert, ktorý sa skladal z kakaového korpusu, ktorý bol doplnený šľahačkovým krémom s kúskami sušených sliviek a čokolády. Porcia dezertu nesmela presiahnuť hmotnosť 80 g. Kristína pri príprave predviedla svoj zmysel pre presnosť a detaily. Súťažný zákusok ochutnajú aj zamestnanci školy na vianočnom obede.

 • Dňa 12.12.2018 sa na pôde Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave uskutočnil hodnotiaci seminár vybraných projektov na podporu organizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu za rok 2018. Za účastí hostí z Ministerstva školstva, financií, zamestnanca Národnej banky Slovenska a úradu vlády sa prezentovali ukončené projekty. Stredná odborná škola v Snine sa zúčastnila hodnotiaceho seminára ako jedna z 23 škôl z celého Slovenska.
  Stredná odborná škola prezentovala projekt pod názvom „Nič nie je zadarmo...“. Realizácia projektu prebiehala v mesiacoch máj 2018 – november 2018. V rámci projektu prebiehali rôzne aktivity. Školenie pedagogických zamestnancov, besedy so zamestnancami bánk na témy úver a dlh, sporenie a investovanie a predchádzanie exekúcii. Záverečnou aktivitou projektu bol workshop žiakov školy prostredníctvom hry Business Master.
  Finančnú gramotnosť je potrebné chápať ako komplexný súhrn znalostí a schopností, ktoré sú podmienené viacerými premennými – vek, rodina, zamestnanie, kultúra, či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je podmienená neustálym vývojom, preto je potrebné neustále vzdelávať nielen študentov, ale aj pedagógov, aby sa zvýšilo uplatnenie študentov na trhu práce. Tento projekt splnil stanovený cieľ a jeho výstupy sa budú používať vo vyučovacom procese a mimoškolských aktivitách aj v ďalších rokoch.

 • Dar  Groupe PSA pre žiakov  SOŠ  Snina

  Dňa 30. novembra 2018 získala Stredná odborná škola od firmy Groupe PSA Trnava dar – osobné motorové vozidlo značky Citroën C3, ktoré využijú pedagógovia a žiaci učebného odboru autoopravár-mechanik. Vozidlo výrazne spestrí a zmodernizuje kvalitu odbornej prípravy žiakov zaradením nových technológií do vyučovania ako sú konektívna navigácia, ktorá umožňuje vyhnúť sa dopravným zápcham a zlepšiť navádzanie so zobrazovaním vylepšenej kartografie, mirror screen – umožňujúci pripojiť smartfón a duplikovať jeho obsah na centrálnom displeji, bluetooth handsfree, využívanie rôznych asistentov jazdy, diagnostiky elektronických zariadení vozidla a pod.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria