Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Nedeľa 18. 3. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4500907

Mapa

Novinky

 • Dňa 3.3.2018, vycestovala skupina 17 žiakov Strednej odbornej školy v Snine z odboru autoopravár-mechanik a kuchár na pracovnú zahraničnú stáž, ktorá sa organizuje z finančných zdrojov EU v rámci projektu Erasmus+. Výkon odbornej praxe v zahraničí je realizovaný vo firmách zameraných na oblasť autoopravárenského priemyslu a gastronómie. Hlavným cieľom zahraničnej praxe je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť si pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, overiť získané teoretické vedomosti pri výkone odbornej praxe v multikultúrnom prostredí.
  Počas prvých dvoch dní žiaci absolvovali prehliadku Prahy s odborným výkladom. Veríme, že pobytom v zahraničí sa rozvinie záujem žiakov o poznanie geografie, histórie, kultúry, umenia, tradícií a životného štýlu obyvateľov Českej republiky. IG

 • Karate klub Snina zorganizoval v sobotu 24. februára 2018 3. kolo žiackej ligy Východoslovenskej únie karate a bojových umení a Tatranskej únie karate v Mestskej športovej hale v Snine. Súťaže sa zúčastnilo 15 klubov a 144 súťažiacich.

  Pri organizácii podujatia pomáhali žiaci odboru ochrana osôb a majetku a žiaci učebného odboru kuchár.

  Karate klub Snina ďakuje všetkým zúčastneným za pomoc a príjemnú atmosféru.

 • Dňa 23. februára 2018 sa žiaci Strednej odbornej školy v Snine z odborov autoopravár-mechanik, kuchár a vlasová kozmetika pod vedením majstrov OV zúčastnili, šiesteho ročníka Dňa remesiel vo Vranove nad Topľou. Mali možnosť vidieť remeselníkov z rôznych oblastí remeselnej výroby – výroba krojov, maľovanie na plátno, rekonštrukcia obrazov, kováčstvo, drevorezbárstvo, včelárstvo a mnoho ďalších. Zároveň sa predstavili so svojimi exponátmi a zaujímavou prednáškou aj pracovníci Kaštieľa a archeoparku Hanušovce nad Topľou. Žiaci mali v rámci exkurzie možnosť spoznať bližšie predvádzané ekologické vozidlo. Deň remesiel obohatil svojim programom známy spevák Pavol Hammel. Veríme, že si žiaci odniesli veľa pekných a zaujímavých zážitkov

 • Dňa 21.2.2018 žiaci z I.OM Strednej odbornej školy v Snine navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom, kde sa konalo podujatie Cesta stredovekom. Žiaci si vypočuli dve krátke prezentácie na témy: Šľachtické sídla horného Zemplína a Zbojníci z Vlčích hôr, ktoré odprezentovali študentky piateho ročníka odboru história z Prešovskej univerzity v Prešove, a to Bc. Kristína Taňkošová a Bc. Radka Demjanová. Prednášková časť bola doplnená otázkami a edukačnými aktivitami vo forme kreslenia tušom na papier a čítania historického výhražného listu mestu Bardejov a jeho následným prekladom. V poslednej časti programu žiaci Strednej odbornej školy v Snine absolvovali prehliadku expozícií a výstav Vihorlatského múzea. Boli oboznámení s historickými faktami a zaujímavosťami, po ktorých nabudení históriou odchádzali domov.

 • Lyžiarsky výcvik organizovaný našou školou prebehol v termíne od 15.01.2018 –19.01.2018 v súlade so Smernicou č.19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. Výcviku sa zúčastnilo 39 žiakov školy a traja pedagógovia v špeciálnych funkciách určených pre daný výcvik. Žiaci a pedagógovia boli ubytovaní v dvoj až štvorposteľových izbách so samostatným uzamykateľným vchodom do zariadenia, s vlastným sociálnym zariadením a so spoločenskou miestnosťou, ktorá bola k dispozícii len pre našu lyžiarsku skupinu, čím bolo vytvorené ideálne zázemie, do ktorého sme sa mohli v pokoji vrátiť po dennej činnosti a načerpať nové sily do ďalšieho dňa. Súčasťou ubytovacieho zariadenia bol aj plavecký bazén s príslušenstvom na regeneráciu – sauny, perličkový kúpeľ, soľná jaskyňa, čo vzbudzovalo dojem, že nejde o bežný žiacky lyžiarsky výcvik, ale o prípravu výkonnostných športovcov.
  Výcvik bol rozdelený do piatich výukových dní, kde sa žiaci podľa vopred pripraveného programu zúčastnili výučby potrebných lyžiarskych zručností. Konkrétne témy jednotlivých výcvikových dní boli podchytené na programových listoch pre daný výcvikový deň. Žiaci boli o programe vopred oboznámení slovne, ale aj písomne na vyvesenom programe dňa. Podmienky na lyžovanie boli zabezpečené na maximálne vysokej úrovni, čo pramenilo z kvalitného zasnežovania technickým snehom. Plán a program lyžiarskeho výcviku bol splnený. Z 39 žiakov bolo 26 nelyžiarov, ktorí po ukončení LV zvládli základné lyžiarske zr

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria