Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, +421 577622493

Facebook SOŠ Snina

Pondelok 6. 4. 2020

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 5103721

Mapa

Novinky

 • OZNAM o vysťahovaní - prevzatí osobných vecí ubytovaných študentov z priestorov školského internátu pri Strednej odbornej škole, Sládkovičova 2723/120, Snina

  Milé študentky, študenti.

  Dovoľujeme si vás informovať, že v tejto neľahkej celospoločenskej situácii v súvislosti so šírením COVID-19, školský internát umožňuje vysťahovanie - prevzatie si osobných vecí, učebníc študentov.

  Prístup študentov do školského internátu je umožnený v týchto dňoch:

  • Streda 01. 04. 2020 od 10.00 h do 15.30 h - tretí a štvrtý ročník štúdia
  • Piatok 03. 04. 2020 od 10.00 h do 15.30 h - prvý a druhý štúdia
  • Pondelok 06. 04. 2020 od 10.00 h do 15.30 h - náhradn
 • Blahoželanie ku Dňu učiteľov

  Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým kolegom, terajším aj bývalým, všetkým nepedagogickým pracovníkom za ich trpezlivosť, lásku a oddanosť k svojej práci. Zároveň Vám všetkým prajem veľa zdravia.

  Š. IVAN

 • Zmena dôležitých termínov

  Prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Uskutočnia sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Prijímacie skúšky na SŠ najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Konajú sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.

 • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

  Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií. „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelo

 • Sociálne štipendiá

  Oznamujeme žiakom školy, ktorí sú poberateľmi sociálnych štipendií, že tie im boli zaslané formou peňažnej poukážky. Do školy preto žiaci nechodia.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, +421 577622493

Fotogaléria