Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Štvrtok 18. 10. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4646614

Mapa

Novinky

 • Riaditeľstvo SOŠ Snina oznamuje, že dňa 25. 10. 2018 o 15.30 h v školskom internáte DM 18 sa bude konať opakovaná voľba jedného zástupcu rodičov do rady školy.

  Voľby sa uskutočnia v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Výbor zástupcov rodičov na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2018 navrhol kandidátov za člena rady školy za rodičov nasledovných kandidátov v abecednom poradí:

 • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie spojené s voľbou člena do rady školy

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne a triedne rodičovské združenie, spojené s voľbou člena do rady školy za kategóriu zástupcovia rodičov - má sa zvoliť jeden zástupca rodičov.

  Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční dňa 11. októbra 2018 o 15.30 h v spoločenskej miestnosti školského internátu.

  Zároveň prosíme rodičov, ktorí by sa chceli uchádzať o zvolenie za člena RŠ, aby svoj záujem kandidovať nahlásili riaditeľovi školy osobne, mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom triedneho učiteľa svojho dieťaťa najneskôr do 10. októbra 2018 do 14.00h. V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov sa opakované voľby uskutočnia v náhradnom termíne, ktorý bude včas oznámený. Preto považujeme Vašu účasť za nutnú. Výzva predsedu PSK na voľbu členov do rady školy - scan.pdf

 • Motivačný projekt Moja story, tvoja story odštartoval minulý školský rok. Do projektu sa mohli zapojiť všetky základné a stredné školy na Slovensku, za ktoré sa niekoľko mesiacov hlasovalo vo forme bezplatných SMS. Aj Stredná odborná škola v Snine sa do projektu zapojila a cieľ mala už zozačiatku jasne vytýčený – vyhrať pre našu školu návštevu Roadshow. Koncom júna 2018 boli vyhlásené výsledky výherných škôl a naša Stredná odborná škola v Snine sa umiestnila na prvom mieste spomedzi stredných škôl v Prešovskom kraji.

 • Do galérie ČPK 2018 + tatarčané pirohy boli pridané fotografie.

  Tatarčané pirohy študentov Strednej odbornej školy

  V rámci akcie Človek, pes a kôň sa dňa 16. septembra 2018 konalo podujatie Sninské „tatarčané“ pirohy. Podujatie bolo usporiadané Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine a konalo sa v priestoroch starého parku pri sninskom kaštieli.

  Študenti Strednej odbornej školy sa zúčastnili akcie v dvoch trojčlenných družstvách, v zložení študentov odboru kuchár Valér Juhás, Alžbeta Kepičová, Veronika Uporská, Veronika Petíková, Kristína Turbáková a Silvia Vasková. Tohtoročný ročník Sninských tatarčaných pirohov nebol hodnotený porotou. Jediným hodnotením bolo uznanie konzumentov, občanov a návštevníkov Sniny, ktorí sa zúčastnili podujatia Človek, pes a kôň.

 • Do galérie Zápis do Guinessovej knihy rekordov - stonôžka boli pridané fotografie.

  Stonôžka mala 2 356 párov nôh - https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20914120/deti-vytvorili-v-snine-najdlhsiu-stonozku-dlhu-17-kilometra.html

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria