Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Utorok 20. 11. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4670643

Mapa

Novinky

 • Dňa 16.11.2018 sa uskutočnil záverečný workshop k projektu Finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho žiaci nadstavbového a pomaturitného špecializačného štúdia daňové služby. Jednotlivé ekonomické vzťahy a ich význam pre život si žiaci osvojovali prostredníctvom prezentácií na témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti a to:

  • plánovanie, príjem a práca
  • finančná zodpovednosť spotrebiteľov
  • sporenie a investovanie

  Tieto nové vedomosti a jednotlivé ekonomické vzťahy využili a zároveň si overili ich fungovanie v praxi prostredníctvom hry Business Master.

 • Dňa 6.11.2018 sme navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach.

  Pri odbornom výklade lektorky sme prešli stálou expozíciou múzea. Múzeum spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji.

  Slovensko patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska a preto v zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, strojárstvo, elektrotechnika, fyzika, chémia, fotografické a kinematografické prístroje, geodézia a kartografia, hodinárstvo, astronómia.

 • Študenti druhého ročníka odboru ochrana osôb a majetku Strednej odbornej školy v Snine, ktorí sú ubytovaní na školskom internáte, sa po prvýkrát zapojili do projektu Dobrý nápad. Vyhlasovateľom tohto projektu je Kresťanskodemokratická mládež Slovenska. Cieľom projektu Dobrý nápad je, aby mladí ľudia, študenti a žiaci akýmkoľvek spôsobom pomáhali iným. Naši študenti si vybrali zariadenie Denného stacionáru v Snine, ktorý je určený predovšetkým mládeži a osobám so zdravotným postihnutím.

  V mesiacoch máj a jún niekoľkokrát navštívili Denný stacionár v Snine. Počas návštev sa zoznámili s novými ľuďmi, lepšie ich spoznali, a tak zabudli na počiatočné obavy a svojou prítomnosťou spríjemnili chvíle ľuďom, ktorí nemajú ľahký osud. Naši študenti si pre mládež v stacionári pripravili rôznorodý program, ktorý odštartoval návštevou Mini ZOO v Snine. Pohladiť, spoznať a nakŕmiť zvieratká bol určite zážitok pre obidve strany.

 • Do galérie MVCF Košice boli pridané fotografie.

 • Do galérie Deň PSK boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria