Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Štvrtok 21. 6. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4575016

Mapa

Novinky

 • Prijímacie konanie do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  V školskom roku 2018/2019 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné nadstavbové štúdium (dĺžka štúdia 2 roky) do týchto odborov:

  - študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie 10 žiakov,

  - študijný odbor 3757 L dopravná prevádzka 14 žiakov.

  Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy: do 31. mája 2018.

 • Prijímacie konanie do prvého ročníka denného pomaturitného špecializačného štúdia 6332 Q daňové služby pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  V školskom roku 2018/2019 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné pomaturitné špecializačné dvojročné štúdium absolventov všetkých študijných odborov 63; 64 nasledovne:

  - študijný odbor 6332 Q daňové služby 17 žiakov/1 trieda.

  Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy: do 31. mája 2018. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu: do 31. júla 2018.

 • Do galérie ÚFIČ MS boli pridané fotografie.

 • V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja, Stredná odborná škola Snina ponúka fyzickým a právnickým osobám na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok.

  Vlastník stroja: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

  Správca majetku: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina

  Špecifikácia hnuteľného majetku:

  1.Sústruh SUF 16 CNC - rok výroby 1990, výrobné číslo 150, technický stav je úmerný dobe prevádzky. Požadovaná minimálna ponúknutá cena stanovená znaleckým posudkom nesmie byť nižšia ako 535,- €.

 • Do galérie Erasmus+ - Workshop boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria