Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Štvrtok 22. 2. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4482336

Mapa

Novinky

 • PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
  do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 - talentové skúšky

  Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 12.1.2018, v rade školy dňa 19. 1. 2018 a podľa § 65 ods. 3 a § 105 ods. 1 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 62/2017 schváleného dňa 16. októbra 2017, uznesením č. 596/2017, určuje kritériá talentových skúšok pre školský rok 2018/2019.

 • Stalo sa už krásnou tradíciou riaditeľa školy Ing. Štefana Ivana pozvať pri príležitosti blížiacich sa Vianoc bývalých zamestnancov školy na príjemné posedenie. Milé stretnutie sa uskutočnilo 21.12.2017. Vo svojom vystúpení riaditeľ školy prezentoval činnosť jednotlivých študijných a učebných odborov školy a príjemným prekvapením bol film o škole z roku 2009.

  Hosťom stretnutia bol Ing. Štefan Miľovčík, primátor mesta Snina. Vo svojom krátkom príhovore vyjadril úprimnú radosť zo stretnutia s bývalými zamestnancami školy a niektorí z hostí si odniesli milý darček – kalendár Snina 2018. Zaželal všetkým šťastné a veselé Vianoce a veľa zdravia v Novom roku.

 • Do galérie DOD 2017 boli pridané fotografie.

 • Dňa 13. 12. 2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Snina uskutočnil Deň otvorených dverí.

  Počas dňa otvorených dverí škola privítala učiteľov, výchovných poradcov žiakov deviatych ročníkov základných škôl a rodičov žiakov z jednotlivých okresov Prešovského a Košického kraja, ktorí prejavili záujem o odbor ochrana osôb a majetku.

  Cieľom akcie bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu a zároveň prezentovať aktivity, ktoré škola v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i mimo vyučovania poskytuje svojim študentom. Pre žiakov so záujmom o odbor ochrana osôb a majetku bola ukážka práce OHK PZ Ubľa. V priestoroch telocvične školy videli ukážky výcviku služobného psa, cvikov poslušnosti, zadržanie páchateľa a prehliadky osoby.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria