Navigácia

Vzdelávací program

ŠkVP pre šk. rok 2013/2014

ŠkVP- študijný odbor obchodná akadémia: nove_SkVP-OA1.pdf

ŠkVP-NŠ študijný odbor spoločné stravovanie: nove_SkVP-SST1.pdf
ŠkVP-NŠ študijný odbor vlasová kozmetika: nove_SkVP-Vlk1.pdf

ŠkVP-NŠ študijný odbor dopravná prevádzka: nove_SkVP-DP.pdf

ŠkVP-učebný odbor autoopravár-mechanik:  novy_skvp_-_autoopravar.pdf
ŠkVP-učebný odbor kadeník: novy_Skvp-_kadernik.pdf

ŠkVP-učebný odbor kuchár: novy_Skvp_-_kuchar.pdf

ŠkVP-študijný odbor daňové služby:nove_Skvp_-DS1.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria