Navigácia

Vzdelávací program

ŠkVP pre šk. rok 2021/2022

ŠkVP-NŠ študijný odbor spoločné stravovanie:    nove_SkVP-SST1.pdf

ŠkVP-NŠ študijný odbor dopravná prevádzka:      nove_SkVP-DP.pdf

 

ŠkVP-učebný odbor autoopravár-mechanik:      novy_skvp_-_autoopravar.pdf     skvp_-_aut_dual_OK.pdf

ŠkVP-učebný odbor kuchár:                                 novy_Skvp_-_kuchar.pdf            Skvp_-_KUCH_dual_OK.pdf

 

ŠkVP-študijný odbor daňové služby:                  SkVP_DS_-externa_forma_OK.pdf

 

ŠkVP -ochrana osôb a majetku:                          skvp_om_OK.pdf

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria