Navigácia

Správy, plány, smernice, štatút

Nová podstrana

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

Rok 2019_2020:  sprava_o_VaV_2019_2020_SOS_Snina.pdf     

Rok 2020_2021: sprava_o_VaV_2020_2021_SOS_Snina.docx

PLÁNY PRÁCE ŠKOLY

plán práce školy 2021_22: Plan_2021_22_OK.docx

SMERNICE

Smernica_o_slobodnom_pristupe_k_informaciam_SOS.pdf

Skolsky_poriadok_2015_2016_SOS.doc

ŠTATÚT RŠ: 

statut_RS.pdf

Etický kódex zamestnancov SOŠ Snina

ETICKY_KODEX_ZAMESTNANCOV_STREDNEJ_ODBORNEJ_SKOLY.docx

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
  ekonom@sos-sv.vucpo.sk
  riaditel@sos-sv.vucpo.sk

 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  školský internát : 0940 659 291
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria