Zelený certifikát

Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069,
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  riaditeľ: 0907 996 915

Facebook SOŠ Snina

Piatok 17. 9. 2021

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 6091153

Mapa

Novinky

 • OPATRENIA od 13.9.2021

  Od 13.9.2021 začína platiť nová vyhláška ÚVZ SR a tým sa upravujú aj podmienky pre prevádzku škôl. V zmysle tejto vyhlášky budú platiť nasledujúce opatrenia:

  1. Povinnosť karantény sa mení zo 14 dní na 10 dní. Do karantény nastupujú vždy žiaci a zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s nakazeným. Ak žiak alebo zamestnanec má výnimku z karantény, uplatní si ju predložením Vyhlásenia o výnimke z karantény (možné aj cez EDUPAGE) a pokračuje v prezenčnom vzdelávaní v škole.

  2. Karanténu možno skrátiť na 7 dní a to 2 spôsobmi:

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ SOŠ Snina oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov poskytuje voľno žiakom dňa 14. septembra 2021v súvislosti s návštevou pápeža Františka.

  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy

 • Sociálne štipendiá v školskom roku 2021/2022

  Žiadosť o štipendium

  Tlačivo žiadosti je k dispozícii na ekonomickom úseku školy

  Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti, ak ide o štipendium z titulu hmotnej núdze:

  1. Koncoročné vysvedčenie šk. roka 2020/2021
  2. Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi

  Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti, ak ide o štipendium z titulu životného minima:

 • Otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok)

  • o 8.30 hod. pre žiakov študijných odborov - I.OM, II.OM, III. OM, IV.OM, I.NA, II.NA,
  • o 9.00 hod. pre žiakov učebných odborov a daňových služieb - I.A, I.B, II.A, II. B, III.A, III.B, I.DS, II.DS

  v spoločenskej miestnosti školského internátu.

  Nástup na ubytovanie v školskom internáte je v streda 1. septembra 2021 od 15.00 do 20.00 hod.

  V čase od 2. 9. 2021 je používanie rúšok v interiéri školy/školského internátu pre žiakov a všetkých zamestnancov povinné. Žiak je povinný si každý deň nosiť do školy dve rúška a papierové vreckovky.

 • Riaditeľ Strednej odbornej školy Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina prijme do pracovného pomeru:

  • pomocnú vychovávateľku v školskom internáte – jedno pracovné miesto

  Pracovné podmienky

  • pracovný pomer na dobu určitú– od 6.9. 2021 - 31.08.2022, skrátený pracovný úväzok, 30 h/týždenne, práca na zmeny, nepretržitý pracovný režim, nočná práca.

  Požadovaná kvalifikácia

  Požadovaná kvalifikácia v zmysle Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • sekretariát: 0910 931 065
  ekonomický úsek: 0910 931 069,
  ubytovanie: 0910 931 067
  stravovanie - vedúca jedálne: 0910 931 066
  riaditeľ: 0907 996 915

Fotogaléria