Navigácia

 • Žiaci Strednej odbornej školy na veľtrhu cvičných firiem v Košiciach

  V dňoch 17. a 18. októbra 2018 Obchodná akadémia,  Košice usporiadala 16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Zúčastnilo sa ho 26 cvičných firiem zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Medzi účastníkmi bola aj cvičná firma DISP s.r.o.  zo Strednej odbornej školy v Snine,  ktorú reprezentovali žiaci školy: Monika Aľušíková, Edita Hudáková, Thomas Bujdoš a Miroslav Maličký.  V stánku s podnadpisom „Diskrétnosť + spoľahlivosť pri ochrane osôb a majetku“ ponúkali strážne a technické služby na zabezpečenie ochrany osôb a rôznych objektov.

  Program veľtrhu bol rozvrhnutý do dvoch dní.  Po slávnostnom otvorení  veľtrhu o 13.00 h nasledovalo obchodovanie medzi zúčastnenými cvičnými firmami.  Tie mohli získať ocenenie v kategóriách – najkrajší stánok, najlepší reprezentant,  najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy a najlepšia cvičná firma.

  Na druhý deň sa veľtržná hala zaplnila ďalšími návštevníkmi z radov základných a stredných škôl z Košíc a okolitých miest. Každá cvičná firma chcela uzatvoriť čo najviac obchodov, prilákať do svojho stánku čo najviac návštevníkov. Prezentačné a komunikačné zručnosti  jej zamestnancov  mali pod drobnohľadom aj členovia hodnotiacej poroty. Vo vedľajšej sále sa súbežne súťažilo o najlepšiu elektronickú prezentáciu.

  Aj keď tento rok  cvičná firma DISP s.r.o.  nezískala žiadne výherné umiestnenie,  získali sme uznanie a pochvalu od svojich konkurentov a návštevníkov. Za  vzornú reprezentáciu  školy  a  cvičnej firmy patrí  spomínaným žiakom  poďakovanie. 

 • DEŇ PSK

 • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

  Riaditeľstvo SOŠ Snina oznamuje, že dňa 25. 10. 2018  o 15.30 h v školskom internáte DM 18 sa bude konať opakovaná voľba jedného  zástupcu rodičov do rady školy.

  Voľby sa uskutočnia v zmysle  Vyhlášky  Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Výbor zástupcov rodičov na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2018 navrhol kandidátov za člena rady školy za rodičov nasledovných kandidátov v abecednom  poradí:

   

  1. Aľušiková Monika – I.DS
  2. Kepič Štefan – II.A
  3. Piškaninová Anna – I.A
  4. Štofíková Martina – I.OM
  5. Štofíková Mária  - II.OM
  6. Vasková Emília – III.A

  Keďže sa pri voľbách dňa 11.10.2018 nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlasuje opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

  Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený maximálne jeden  z kandidátov.

  Návrhy na doplnenie kandidátnej listiny spolu s písomným súhlasom navrhovaného kandidáta môžu zákonní zástupcovia žiakov školy doručiť na sekretariát školy najneskôr dňa 24. 10. 2018 do 12.00 h. Každý zákonný zástupca žiaka školy má právo navrhnúť za kandidáta aj sám seba.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie spojené s voľbou člena do rady školy

  Pozvánka na plenárne rodičovské združenie spojené s voľbou člena do rady školy

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne a triedne rodičovské združenie, spojené s voľbou člena do rady školy za kategóriu zástupcovia rodičov - má sa zvoliť jeden zástupca  rodičov.  

  Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční dňa 11. októbra 2018 o 15.30 h v spoločenskej miestnosti školského internátu.  

  Zároveň prosíme rodičov, ktorí by sa chceli uchádzať o zvolenie za člena RŠ, aby svoj záujem kandidovať nahlásili riaditeľovi školy osobne, mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom triedneho učiteľa svojho dieťaťa najneskôr do 10. októbra 2018 do 14.00h. V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov sa opakované voľby uskutočnia v náhradnom termíne, ktorý bude včas oznámený. Preto považujeme Vašu účasť za nutnú.                                              Výzva predsedu PSK na voľbu členov do rady školy  - scan.pdf

 • Roadshow Moja story, tvoja story

  Motivačný projekt Moja story, tvoja story odštartoval minulý školský rok. Do projektu sa mohli zapojiť všetky základné a stredné školy na Slovensku, za ktoré sa niekoľko mesiacov hlasovalo vo forme bezplatných SMS. Aj Stredná odborná škola v Snine sa do projektu zapojila a cieľ mala už  zozačiatku jasne vytýčený – vyhrať pre našu školu návštevu Roadshow. Koncom júna 2018 boli vyhlásené výsledky výherných škôl  a naša Stredná odborná škola v Snine sa umiestnila na prvom mieste spomedzi stredných škôl v Prešovskom kraji.

  Ambasádormi projektu sú boxer a tréner Tomi Kid Kovács, raper Strapo, cestovateľka a blogerka Janka Schweighoferová alias Travelhackerka a tanečník Laci Strike. Dňa 26. septembra 2018 navštívili našu školu, aby žiakom predstavili svoje príbehy a opísali cestu k úspechu, ktorá bola dláždená prekážkami a predsudkami. Celé podujatie pozostávalo z troch častí. V prvej časti sa každý z nich v krátkosti predstavil a porozprával príjemné, ale aj nepríjemné zážitky a skúsenosti zo svojho života. V druhej časti mali študenti možnosť diskutovať s nimi o otázkach, ktoré ich zaujímali. Vďaka pútavým a zaujímavým otázkam sa naši študenti dozvedeli aj to, ako bojovať so strachom, nebáť sa a ísť za svojim cieľom. Tomi Kid si v druhej časti zaboxoval so žiakom druhého ročníka Samuelom Michaličom a Laci Strike si zatancoval s prváčkou Emou Andrejčíkovou. Posledná časť podujatia bola určená osobnému stretnutiu, otázkam, podpisom a fotografiám.

  Vďaka ľuďom, ktorí zahlasovali za našu školu, mali naši žiaci možnosť počuť, vidieť a skúsiť niečo nové. Tento typ motivácie je pre mladých ľudí, ktorí ešte nevedia, akou cestou sa budú uberať, veľmi účinný a veľavravný. Ambasádori projektu motivačnými prehovormi podporili žiakov vo svojich snoch, poradili im spôsoby, ako prekonať strach a prekážky. Pretože vytýčený cieľ je jedna tretina úspechu.

   

  Mgr. Marianna Štofirová

 • ČPK 2018 + tatarčané pirohy

  Do galérie ČPK 2018 + tatarčané pirohy boli pridané fotografie.

  Tatarčané pirohy študentov Strednej odbornej školy

              V rámci akcie Človek, pes a kôň sa dňa 16. septembra 2018 konalo podujatie Sninské „tatarčané“ pirohy. Podujatie bolo usporiadané Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine a konalo sa v priestoroch starého parku pri sninskom kaštieli.

              Študenti Strednej odbornej školy sa zúčastnili akcie v dvoch trojčlenných družstvách, v zložení študentov odboru kuchár Valér Juhás, Alžbeta Kepičová, Veronika Uporská, Veronika Petíková, Kristína Turbáková a Silvia Vasková. Tohtoročný ročník Sninských tatarčaných pirohov nebol hodnotený porotou. Jediným hodnotením bolo uznanie konzumentov, občanov a návštevníkov Sniny, ktorí sa zúčastnili podujatia Človek, pes a kôň.

  Pirohy boli plnené ľubovoľnou plnkou, ktorú si prítomné družstvá mohli pripraviť doma. Nasledovala verejná ochutnávka tatarčaných pirohov, ktorými sa mohli ponúknuť všetci návštevníci podujatia. Okrem chutných pirohov nechýbalo v parku povzbudzovanie jednotlivých družstiev divákmi, ale aj smiech a dobrá nálada. Sme radi, že sa v dnešnej dobe nezabúda na naše tradičné jedlá a veríme, že študenti Strednej odbornej školy v Snine obohatili akciu svojou účasťou.

  Mgr. Anna Kosťunová, Mgr. Mária Kepičová

 • Zápis do Guinessovej knihy rekordov - stonôžka

  Do galérie Zápis do Guinessovej knihy rekordov - stonôžka boli pridané fotografie.

  Stonôžka mala 2 356 párov nôh - https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20914120/deti-vytvorili-v-snine-najdlhsiu-stonozku-dlhu-17-kilometra.html

 • Každoročné kúpanie žiakov SOŠ v Snine v Sárospataku

              Stalo sa už tradíciou školy, že riaditeľ SOŠ v Snine na konci školského roka oceňuje žiakov za výborný prospech, vzornú dochádzku a reprezentáciu školy v súťažiach a športových podujatiach kúpaním vo veľmi obľúbenom termálnom kúpalisku v Sárospataku. Tohtoročné júnové počasie im však neprialo, a tak sa začiatkom septembra, kedy doznievali posledné lúče slnka, vybrali riaditeľom ocenení žiaci s pedagogickým dozorom do Maďarska, aby spoločne urobili bodku za letom. Cesta prebehla bez komplikácií, rovnako aj čas strávený na kúpalisku. Žiaci sa dosýta vybláznili v bazénoch, zdatní plavci si prišli na svoje v plaveckom bazéne a niektorí na tobogane. Okrem iného utužili vzájomné vzťahy a do školy sa vrátili jemne opálení, oddýchnutí a s dobrou náladou.

              Všetci ocenení žiaci ďakujú  vedeniu školy a pedagogickým zamestnancom za možnosť takejto rozlúčky s letom.

   

  žiačka Gabriela Bartková

 • Koláč Rádia Regina 2018

  Rozhlasové štúdio Košice v rámci Dňa otvorených dverí „Rádio Regina dokorán“ si
  dňa 5. septembra 2018 pripravilo rôzne sprievodné akcie. Jedným z podujatí
  bolo aj vyhlásenie súťaže Koláč Rádia Regina s podtitulom „Och tvaroh“.
  Súťaž bola určená nielen poslucháčom rádia, ale zvláštna pozornosť bola venovaná
  študentom, ktorí študujú v gastronomickom zameraní. Takéto podujatia sú pre študentov
  veľkým prínosom, pretože môžu načerpať skúsenosti od ľudí starších o jednu až dve
  generácie. Okrem iného sa učia vystupovať pred kamerami, prezentovať svoje výrobky
  a v neposlednom rade aj nadväzovať nové priateľstvá.
  Do tejto súťaže sa zapojila aj Stredná odborná škola v Snine. Školu reprezentovala
  žiačka tretieho ročníka odboru kuchár – Kristína Turbáková. Pod vedením majsterky
  odborného výcviku Mgr. Márie Kepičovej zhotovila tvarohový koláč s bielou a tmavou
  čokoládou. Súťažných tvarohových koláčov bolo veľmi veľa a vybrať ten najlepší bolo
  skutočne náročné. Víťazný koláč vyberala komisia, ktorej predsedom bol František Krankota,
  kuchár z prešovského klubu SZKaC.
  Dúfame, že sladké poznatky, ktoré naši žiaci získali, využijú vo svojej ďalšej práci
  v oblasti gastronómie.

  Mgr. Mária Kepičová

 • Ocenení žiaci v Sárospataku - termálne kúpaliská, Koláč Rádia Regina 2018

 • Otvorenie nového šk. roka 2018/2019 a školenie PG

  Do galérie Otvorenie nového šk. roka 2018/2019 a školenie PG boli pridané fotografie.

 • Organizácia školského roka 2018/2019

  Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

  Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019. 

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019  a končí sa 28. júna 2019.

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

  jesenné:           Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  30. október 2018 (utorok)

                           Termín prázdnin:  31. október – 2. november 2018

                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 5. november 2018 (pondelok)

   

  vianočné          Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  21. december 2018 (piatok)

                           Termín prázdnin:  27. december 2018 – 7. január 2019

                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2019 (utorok)

   

  polročné          Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  31. január 2019 (štvrtok)                               

                           Termín prázdnin:  1. február 2019 (piatok)

                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 4. február 2019 (pondelok)

   

  jarné              Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  15. február 2019 (piatok)                                

                           Termín prázdnin:  18. február – 22. február 2019

                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 25. február 2019 (pondelok)

   

  veľkonočné     posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  17. apríl  2019 (streda)                                   

                           Termín prázdnin:  18. apríl – 23. apríl 2019

                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 24. apríl 2019 (streda)

   

  letné             Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  28. jún 2019 (piatok)                                         

                           Termín prázdnin:  1. júl – 31. august 2019

                           Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. september 2019 (pondelok)

 • Oznam

  Oznam

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 (pondelok)  o 9.00 hod. v spoločenskej miestnosti školského internátu.

  Nástup na ubytovanie v školskom internáte je v nedeľu 2. septembra 2018 od 15.00 do 20.00 hod.

 • Výberové konanie - učiteľ odborných predmetov

    Riaditeľ Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných predmetov študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku

  Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú od 1.09.2018 do 31.08.2019,
  • pracovný úväzok v hod./týždeň - 10 hodín týždenne  (predmety: bezpečnostné právo – 2 hod., kriminalistika – 2 hod., špeciálna bezpečnostná príprava – 4 hod., ochrana osôb a majetku – 2 hod.).

  Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.): 

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru.

  Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003  Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR.

  Ďalšie požiadavky:

  • znalosť práce s PC,   
  • komunikatívnosť,
  • spoločenský rozhľad,
  • samostatnosť.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom...),
  • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Termín podania žiadosti:

  • Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a ostatnými požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo     e-mailom na adresu:  soup@stonline.sk  do 31.08.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
 • Posedenie PG a NPG na konci šk. roka 2017/2018

  Do galérie Posedenie PG a NPG na konci šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Oceňovanie žiakov na konci šk. roka 2017/2018

  Do galérie Oceňovanie žiakov na konci šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Školský výlet triedy I.OM

  Do galérie Školský výlet triedy I.OM boli pridané fotografie.

 • Záverečné skúšky a recepcia s rodičmi učebného odboru kuchár. Rozlúčka žiakov učebných odborov autoopravár mechanik a kuchár.

 • Pedagóg a žiak PSK - Daniel Britan – držiteľ plakety Lux mentium

  Do galérie Pedagóg a žiak PSK boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria