Navigácia

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

História školy

Združená stredná škola je najmladšou strednou školou v okrese Snina. Jej história sa začala písať presne 1. septembra 2002. Vznikla združením troch škôl: Obchodnej akadémie v Snine, Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho a Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Snine.

     Jej najstaršou časťou je SOU poľnohospodárske, pôvodne POU, ktoré vzniklo v školskom roku 1960 - 61. V tomto školskom roku sa na učilišti učilo 110 žiakov pod vedením deviatich pedagogických pracovníkov. V nasledujúcom období štyridsiatich rokov prešlo učilište mnohými vývojovými zmenami. Postupne sa menili učebné odbory, materiálne podmienky, počet žiakov i učiteľský kolektív.

     Najmladšou súčasťou tohto celku je Obchodná akadémia, ktorej šťastným rokom založenia je rok 1998 - 99. OA vyprofiluje samostatného, odborného, ekonomického pracovníka, ktorý sa môže uchádzať aj o štúdium na vysokej škole, najmä ekonomického smeru.

 

      V školskom roku 2002/2003 sa k SOUP a OA pridružilo SOUS Snina a vznikla nová škola - Združená stredná škola.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Snina
    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
  • +421 577623309, 7622493
    Fax: +421 577580391

Fotogaléria